Psalms 7

O LORD my God, in thee do I put my trust: save me from all them that persecute me, and deliver me:
Ho Eternulo, mia Dio, ĉe Vi mi rifuĝas; helpu min kontraŭ ĉiuj miaj persekutantoj, kaj savu min,
Lest he tear my soul like a lion, rending it in pieces, while there is none to deliver.
Por ke oni ne elŝiru, kiel leono, mian animon, Ĝin disŝirante, dum neniu savas.
O LORD my God, if I have done this; if there be iniquity in my hands;
Ho Eternulo, mia Dio! se mi faris ĉi tion, Se ekzistas maljusteco en miaj manoj,
If I have rewarded evil unto him that was at peace with me; (yea, I have delivered him that without cause is mine enemy:)
Se al mia amiko mi pagis per malbono, Aŭ se mi difektis tiun, kiu premis min senkaŭze:
Let the enemy persecute my soul, and take it; yea, let him tread down my life upon the earth, and lay mine honour in the dust. Selah.
Tiam malamiko persekutu mian animon, Li atingu kaj enpremu mian vivon en la teron, Kaj mian honoron li metu en la polvon. Sela.
Arise, O LORD, in thine anger, lift up thyself because of the rage of mine enemies: and awake for me to the judgment that thou hast commanded.
Stariĝu, ho Eternulo, en Via kolero, Leviĝu super la furiozon de miaj premantoj; Kaj vekiĝu por mi, Vi, kiu ordonis fari juĝon.
So shall the congregation of the people compass thee about: for their sakes therefore return thou on high.
Kaj amaso da popoloj Vin ĉirkaŭos; Kaj super ili reiru supren.
The LORD shall judge the people: judge me, O LORD, according to my righteousness, and according to mine integrity that is in me.
La Eternulo juĝas popolojn. Juĝu min, ho Eternulo, laŭ mia justeco kaj laŭ mia pieco.
Oh let the wickedness of the wicked come to an end; but establish the just: for the righteous God trieth the hearts and reins.
Finiĝu la malboneco de malpiuloj, kaj Vi subtenu justulon, Vi, kiu esploras korojn kaj internaĵojn, justa Dio!
My defence is of God, which saveth the upright in heart.
Mia ŝildo estas ĉe Dio, Kiu savas piajn korojn.
God judgeth the righteous, and God is angry with the wicked every day.
Dio estas juĝanto justa, Kaj Dio minacanta ĉiutage.
If he turn not, he will whet his sword; he hath bent his bow, and made it ready.
Se oni ne reĝustiĝas, Li akrigas Sian glavon, Streĉas Sian pafarkon kaj direktas ĝin.
He hath also prepared for him the instruments of death; he ordaineth his arrows against the persecutors.
Kaj Li pretigas por ĝi mortigilojn, Siajn sagojn Li faras bruligaj.
Behold, he travaileth with iniquity, and hath conceived mischief, and brought forth falsehood.
Jen tiu gravediĝis per malbono, Portis en si malicon, kaj naskis mensogon.
He made a pit, and digged it, and is fallen into the ditch which he made.
Li fosis kavon kaj profundigis ĝin, Kaj li falis en la kavon, kiun li pretigis.
His mischief shall return upon his own head, and his violent dealing shall come down upon his own pate.
Lia malico refalos sur lian kapon, Kaj sur lian verton falos lia krimo.
I will praise the LORD according to his righteousness: and will sing praise to the name of the LORD most high.
Mi gloros la Eternulon pro Lia justeco, Kaj kantos la nomon de la Eternulo Plejalta.