Psalms 64

Hear my voice, O God, in my prayer: preserve my life from fear of the enemy.
Een psalm van David, voor den opperzangmeester.
Hide me from the secret counsel of the wicked; from the insurrection of the workers of iniquity:
Hoor, o God! mijn stem in mijn geklag; behoed mijn leven voor des vijands schrik.
Who whet their tongue like a sword, and bend their bows to shoot their arrows, even bitter words:
Verberg mij voor den heimelijken raad der boosdoeners, voor de oproerigheid van de werkers der ongerechtigheid.
That they may shoot in secret at the perfect: suddenly do they shoot at him, and fear not.
Die hun tong scherpen als een zwaard, een bitter woord aanleggen als hun pijl;
They encourage themselves in an evil matter: they commune of laying snares privily; they say, Who shall see them?
Om in verborgen plaatsen den oprechte te schieten; haastig schieten zij naar hem, en vrezen niet.
They search out iniquities; they accomplish a diligent search: both the inward thought of every one of them, and the heart, is deep.
Zij sterken zichzelven in een boze zaak; zij houden spraak van strikken te verbergen; zij zeggen: Wie zal ze zien?
But God shall shoot at them with an arrow; suddenly shall they be wounded.
Zij doorzoeken allerlei schalkheid; ten uiterste doorzoeken zij, wat te doorzoeken is; zelfs het binnenste eens mans, en het diepe hart.
So they shall make their own tongue to fall upon themselves: all that see them shall flee away.
Maar God zal hen haastig met een pijl schieten; hun plagen zijn er.
And all men shall fear, and shall declare the work of God; for they shall wisely consider of his doing.
En hun tong zal hen doen aanstoten tegen zichzelven; een ieder, die hen ziet, zal zich wegpakken.
The righteous shall be glad in the LORD, and shall trust in him; and all the upright in heart shall glory.
En alle mensen zullen vrezen, en Gods werk verkondigen, en Zijn doen verstandelijk aanmerken. De rechtvaardige zal zich verblijden in den HEERE, en op Hem betrouwen; en alle oprechten van hart zullen zich beroemen.