Psalms 134

Behold, bless ye the LORD, all ye servants of the LORD, which by night stand in the house of the LORD.
Een lied Hammaaloth. Ziet, looft den HEERE, alle gij knechten des HEEREN! gij, die allen nacht in het huis des HEEREN staat.
Lift up your hands in the sanctuary, and bless the LORD.
Heft uw handen op naar het heiligdom, en looft den HEERE.
The LORD that made heaven and earth bless thee out of Zion.
De HEERE zegene u uit Sion, Hij, Die den hemel en de aarde gemaakt heeft.