Psalms 33

Rejoice in the LORD, O ye righteous: for praise is comely for the upright.
Jubler i Herren, I retfærdige, for de oprigtige sømmer sig Lovsang;
Praise the LORD with harp: sing unto him with the psaltery and an instrument of ten strings.
lov HERREN med Citer, tak ham til tistrenget Harpe;
Sing unto him a new song; play skilfully with a loud noise.
en ny Sang synge I ham, leg lifligt på Strenge til Jubelråb!
For the word of the LORD is right; and all his works are done in truth.
Thi sandt er HERRENs Ord, og al hans Gerning er trofast;
He loveth righteousness and judgment: the earth is full of the goodness of the LORD.
han elsker Retfærd og Ret, af HERRENs Miskundhed er Jorden fuld.
By the word of the LORD were the heavens made; and all the host of them by the breath of his mouth.
Ved HERRENs Ord blev Himlen skabt og al dens Hær ved hans Munds Ånde.
He gathereth the waters of the sea together as an heap: he layeth up the depth in storehouses.
Som i Vandsæk samled han Havets Vand, lagde Dybets Vande i Forrådskamre.
Let all the earth fear the LORD: let all the inhabitants of the world stand in awe of him.
Al Jorden skal frygte for HERREN, Alverdens Beboere skælve for ham;
For he spake, and it was done; he commanded, and it stood fast.
thi han talede, så skete det, han bød, så stod det der.
The LORD bringeth the counsel of the heathen to nought: he maketh the devices of the people of none effect.
HERREN kuldkasted Folkenes Råd, gjorde Folkeslags Tanker til intet;
The counsel of the LORD standeth for ever, the thoughts of his heart to all generations.
HERRENs Råd står fast for evigt, hans Hjertes Tanker fra Slægt til Slægt.
Blessed is the nation whose God is the LORD; and the people whom he hath chosen for his own inheritance.
Saligt det Folk, der har HERREN til Gud, det Folkefærd, han valgte til Arvelod!
The LORD looketh from heaven; he beholdeth all the sons of men.
HERREN skuer fra Himlen, ser på alle Menneskens Børn;
From the place of his habitation he looketh upon all the inhabitants of the earth.
fra sit Højsæde holder han Øje med alle, som bor på Jorden;
He fashioneth their hearts alike; he considereth all their works.
han, som danned deres Hjerter til Hobe, gennemskuer alt deres Værk.
There is no king saved by the multitude of an host: a mighty man is not delivered by much strength.
Ej frelses en Konge ved sin store Stridsmagt, ej fries en Helt ved sin store Kraft;
An horse is a vain thing for safety: neither shall he deliver any by his great strength.
til Frelse slår Stridshesten ikke til, trods sin store Styrke redder den ikke.
Behold, the eye of the LORD is upon them that fear him, upon them that hope in his mercy;
Men HERRENs Øje ser til gudfrygtige, til dem, der håber på Nåden,
To deliver their soul from death, and to keep them alive in famine.
for at fri deres Sjæl fra Døden og holde dem i Live i Hungerens Tid.
Our soul waiteth for the LORD: he is our help and our shield.
På HERREN bier vor Sjæl, han er vor Hjælp og vort Skjold;
For our heart shall rejoice in him, because we have trusted in his holy name.
thi vort Hjerte glæder sig i ham, vi stoler på hans hellige Navn.
Let thy mercy, O LORD, be upon us, according as we hope in thee.
Din Miskundhed være over os, HERRE, såsom vi håber på dig.