Job 34

Furthermore Elihu answered and said,
Og Elihu tog til Orde og sagde:
Hear my words, O ye wise men; and give ear unto me, ye that have knowledge.
"Hør mine Ord, I vise, I forstandige Mænd, lån mig Øre!
For the ear trieth words, as the mouth tasteth meat.
Thi Øret prøver Ord, som Ganen smager på Mad;
Let us choose to us judgment: let us know among ourselves what is good.
lad os udgranske, hvad der er Ret, med hinanden skønne, hvad der er godt!
For Job hath said, I am righteous: and God hath taken away my judgment.
Job sagde jo: "Jeg er retfærdig, min Ret har Gud sat til Side;
Should I lie against my right? my wound is incurable without transgression.
min Ret til Trods skal jeg være en Løgner? Skønt brødefri er jeg såret til Døden!"
What man is like Job, who drinketh up scorning like water?
Er der mon Mage til Job? Han drikker Spot som Vand,
Which goeth in company with the workers of iniquity, and walketh with wicked men.
søger Selskab med Udådsmænd og Omgang med gudløse Folk!
For he hath said, It profiteth a man nothing that he should delight himself with God.
Thi han sagde: "Det båder ikke en Mand, at han har Venskab med Gud!"
Therefore hearken unto me, ye men of understanding: far be it from God, that he should do wickedness; and from the Almighty, that he should commit iniquity.
Derfor, I kloge, hør mig: Det være langt fra Gud af synde, fra den Almægtige at gøre ondt;
For the work of a man shall he render unto him, and cause every man to find according to his ways.
nej, han gengælder Menneskets Gerning, handler med Manden efter hans Færd;
Yea, surely God will not do wickedly, neither will the Almighty pervert judgment.
Gud forbryder sig visselig ej, den Almægtige bøjer ej Retten!
Who hath given him a charge over the earth? or who hath disposed the whole world?
Hvo gav ham Tilsyn med Jorden, hvo vogter, mon hele Verden?
If he set his heart upon man, if he gather unto himself his spirit and his breath;
Drog han sin Ånd tilbage og tog sin Ånde til sig igen,
All flesh shall perish together, and man shall turn again unto dust.
da udånded Kødet til Hobe, og atter blev Mennesket Støv!
If now thou hast understanding, hear this: hearken to the voice of my words.
Har du Forstand, så hør derpå, lån Øre til mine Ord!
Shall even he that hateth right govern? and wilt thou condemn him that is most just?
Mon en, der hadede Ret, kunde styre? Dømmer du ham, den Retfærdige, Vældige?
Is it fit to say to a king, Thou art wicked? and to princes, Ye are ungodly?
Han, som kan sige til Kongen: "Din Usling!" og "Nidding, som du er!" til Stormænd,
How much less to him that accepteth not the persons of princes, nor regardeth the rich more than the poor? for they all are the work of his hands.
som ikke gør Forskel til Fordel for Fyrster ej heller foretrækker rig for ringe, thi de er alle hans Hænders Værk.
In a moment shall they die, and the people shall be troubled at midnight, and pass away: and the mighty shall be taken away without hand.
Brat må de dø, endda midt om Natten; de store slår han til, og borte er de, de vældige fjernes uden Menneskehånd.
For his eyes are upon the ways of man, and he seeth all his goings.
Thi Menneskets Veje er ham for Øje, han skuer alle dets Skridt;
There is no darkness, nor shadow of death, where the workers of iniquity may hide themselves.
der er intet Mørke og intet Mulm, som Udådsmænd kan gemme sig i.
For he will not lay upon man more than right; that he should enter into judgment with God.
Thi Mennesket sættes der ingen Frist til at møde i Retten for Gud;
He shall break in pieces mighty men without number, and set others in their stead.
han knuser de vældige uden Forhør og sætter andre i Stedet.
Therefore he knoweth their works, and he overturneth them in the night, so that they are destroyed.
Jeg hævder derfor: Han ved deres Gerninger, og ved Nattetide styrter han dem;
He striketh them as wicked men in the open sight of others;
for deres Gudløshed slås de sønder, for alles Øjne tugter han dem,
Because they turned back from him, and would not consider any of his ways:
fordi de veg borf fra ham og ikke regned hans Veje det mindste,
So that they cause the cry of the poor to come unto him, and he heareth the cry of the afflicted.
så de voldte, at ringe råbte til ham, og han måtte høre de armes Skrig.
When he giveth quietness, who then can make trouble? and when he hideth his face, who then can behold him? whether it be done against a nation, or against a man only:
Tier han stille, hvo vil dømme ham? Skjuler han sit Åsyn, hvo vil laste ham? Over Folk og Mennesker våger han dog,
That the hypocrite reign not, lest the people be ensnared.
for at ikke en vanhellig skal herske, en af dem, der er Folkets Snarer.
Surely it is meet to be said unto God, I have borne chastisement, I will not offend any more:
Siger da en til Gud: "Fejlet har jeg, men synder ej mer,
That which I see not teach thou me: if I have done iniquity, I will do no more.
jeg ser det, lær du mig; har jeg gjort Uret, jeg gør det ej mer!"
Should it be according to thy mind? he will recompense it, whether thou refuse, or whether thou choose; and not I: therefore speak what thou knowest.
skal han da gøre Gengæld, fordi du vil det, fordi du indvender noget? Ja du, ikke jeg, skal afgøre det, så sig da nu, hvad du ved!
Let men of understanding tell me, and let a wise man hearken unto me.
Kloge Folk vil sige til mig som og vise Mænd, der hører mig:
Job hath spoken without knowledge, and his words were without wisdom.
"Job taler ikke med Indsigt, hans Ord er uoverlagte!
My desire is that Job may be tried unto the end because of his answers for wicked men.
Gid Job uden Ophør må prøves, fordi han svarer som slette Folk!
For he addeth rebellion unto his sin, he clappeth his hands among us, and multiplieth his words against God.
Thi han dynger Synd på Synd, han optræder hovent iblandt os og fremfører mange Ord imod Gud!"