Proverbs 4

Hear, ye children, the instruction of a father, and attend to know understanding.
Slušajte, djeco, pouku očevu i pazite kako biste spoznali mudrost,
For I give you good doctrine, forsake ye not my law.
jer dobar vam nauk dajem: ne prezrite moga naputka.
For I was my father's son, tender and only beloved in the sight of my mother.
I ja sam bio sin u svoga oca i nježan jedinac u svoje matere;
He taught me also, and said unto me, Let thine heart retain my words: keep my commandments, and live.
i mene je on učio i govorio mi: "Zadrži moje riječi u svojem srcu, poštuj moje zapovijedi i živjet ćeš.
Get wisdom, get understanding: forget it not; neither decline from the words of my mouth.
Steci mudrost, steci razbor, ne smeći ih s uma i ne odstupi od riječi mojih usta.
Forsake her not, and she shall preserve thee: love her, and she shall keep thee.
Ne ostavljaj je i čuvat će te; ljubi je i obranit će te.
Wisdom is the principal thing; therefore get wisdom: and with all thy getting get understanding.
Početak je mudrosti: steci sebi mudrost i svim svojim imanjem steci razboritost.
Exalt her, and she shall promote thee: she shall bring thee to honour, when thou dost embrace her.
Veličaj je i uzvisit će te; donijet će ti čast kad je prigrliš.
She shall give to thine head an ornament of grace: a crown of glory shall she deliver to thee.
Stavit će ti ljupki vijenac na glavu, i obdarit će te krasnom krunom."
Hear, O my son, and receive my sayings; and the years of thy life shall be many.
Poslušaj, sine moj, primi moje riječi i umnožit će se godine tvojeg života.
I have taught thee in the way of wisdom; I have led thee in right paths.
Poučih te putu mudrosti, navratih te na prave staze;
When thou goest, thy steps shall not be straitened; and when thou runnest, thou shalt not stumble.
neće ti se zapletati koraci kad staneš hoditi; potrčiš li, nećeš posrnuti.
Take fast hold of instruction; let her not go: keep her; for she is thy life.
Čvrsto se drži pouke, ne puštaj je, čuvaj je, jer ona ti je život.
Enter not into the path of the wicked, and go not in the way of evil men.
Ne idi stazom opakih i ne stupaj putem zlikovaca.
Avoid it, pass not by it, turn from it, and pass away.
Ostavi ga, ne hodi njime; kloni ga se i zaobiđi ga.
For they sleep not, except they have done mischief; and their sleep is taken away, unless they cause some to fall.
Jer oni ne spavaju ako ne učine zla, i san im ne dolazi ako koga ne obore.
For they eat the bread of wickedness, and drink the wine of violence.
Jer jedu kruh opačine i piju vino nasilja.
But the path of the just is as the shining light, that shineth more and more unto the perfect day.
A pravednička je staza kao svjetlost svanuća, koja je sve jasnija do potpunog dana.
The way of the wicked is as darkness: they know not at what they stumble.
A put je opakih kao mrkli mrak: ne znaju o što će se spotaknuti.
My son, attend to my words; incline thine ear unto my sayings.
Sine moj, pazi na moje riječi, prigni uho svoje mojim besjedama.
Let them not depart from thine eyes; keep them in the midst of thine heart.
Ne gubi ih nikad iz očiju, pohrani ih usred srca svoga.
For they are life unto those that find them, and health to all their flesh.
Jer su život onima koji ih nalaze i ozdravljenje svemu tijelu njihovu.
Keep thy heart with all diligence; for out of it are the issues of life.
A svrh svega, čuvaj svoje srce, jer iz njega izvire život.
Put away from thee a froward mouth, and perverse lips put far from thee.
Drži daleko od sebe lažna usta i udalji od sebe usne prijevarne.
Let thine eyes look right on, and let thine eyelids look straight before thee.
Nek' tvoje oči gledaju u lice i neka ti je pogled uvijek prav.
Ponder the path of thy feet, and let all thy ways be established.
Pazi na stazu kojom kročiš i neka ti svi putovi budu pouzdani.
Turn not to the right hand nor to the left: remove thy foot from evil.
Ne skreći ni desno ni lijevo, drži svoj korak daleko oda zla.