Nehemiah 7

És lőn, hogy midőn megépítteték a kőfal, felállítám az ajtókat és kirendeltetének a kapunállók, az énekesek és a Léviták *őrizetre;*
इस प्रकार हमने दीवार बनाने का काम पूरा किया। फिर हमने द्वार पर दरवाज़े लगाये। फिर हमने उस द्वार के पहरेदारों, मन्दिर के गायकों तथा लेवियों को चुना जो मन्दिर में गीत गाते और याजकों की मदद करते थे।
És *hadnagyokká* tevém Jeruzsálem fölött Hanánit, testvéremet és Hanániást, a vár fejedelmét, mivel hogy ő hűségesebb és istenfélőbb vala sokaknál.
इसके बाद मैंने अपने भाई हनानी को यरूशलेम का हाकिम नियुक्त कर दिया। मैंने हनन्याह नाम के एक और व्यक्ति को चुना और उसे किलेदार नियुक्त कर दिया। मैंने हनानी को इसलिए चुना था कि वह बहुत ईमानदार व्यक्ति था तथा वह परमेश्वर से आम लोगों से कहीं अधिक डरता था।
És mondék nékik: Meg ne nyittassanak Jeruzsálem kapui mindaddig, míg a nap melegen nem süt, és míg *az őrök* ott állanak, addig tegyék be az ajtókat és zárjátok be azokat; azután állítsatok őrizőket Jeruzsálem lakosai közül, némelyeket az ő vigyázó helyökre, s másokat az ő házok ellenébe.
तब मैंने हनानी और हनन्याह से कहा, “तुम्हें हर दिन यरूशलेम का द्वार खोलने से पहले घंटों सूर्य चढ़ जाने के बाद तक इंतजार करते रहना चाहिए और सूर्य छुपने से पहले ही तुम्हें दरवाजें बन्द करके उन पर ताला लगा देना चाहिए। यरूशलेम में रहने वाले लोगों में से तुम्हें कुछ और लोग चुनने चाहिए और उन्हें नगर की रक्षा करने के लिए विशेष स्थानों पर नियुक्त करो तथा कुछ लोगों को उनके घरों के पास ही पहरे पर लगा दो।”
A város pedig felette igen széles vala és nagy, s a nép kevés lévén benne, házak nem épültek.
अब देखो, वह एक बहुत बड़ा नगर था जहाँ पर्याप्त स्थान था। किन्तु उसमें लोग बहुत कम थे तथा मकान अभी तक फिर से नहीं बनाये गये थे।
Felindítá azért az én Istenem szívemet, hogy egybegyűjtsem az előljárókat, a főembereket és a népet, hogy felírattassanak; és megtalálám azok nemzetségének könyvét, a kik először jöttek vala fel Babilóniából, melyben ily írást találék:
इसलिए मेरे परमेश्वर ने मेरे मन में एक बात पैदा की कि मैं सभी लोगों की एक सभा बुलाऊँ सो मैंने सभी महत्वपूर्ण लोगों को, हाकिमों को तथा सर्वसाधारण को एक साथ बुलाया। मैंने यह काम इसलिए किया था कि मैं उन सभी परिवारों की एक सूची तैयार कर सकूँ। मुझे ऐसे लोगों की पारिवारिक सूचियाँ मिलीं जो दासता से सबसे पहले छूटने वालों में से थे। वहाँ जो लिखा हुआ मुझे मिला, वह इस प्रकार है।
Ezek a tartománynak fiai, a kik feljöttek vala a rabság foglyai közül, a kiket fogva vitetett Nabukodonozor, Babilónia királya, s most visszajövének Jeruzsálembe és Júdába, kiki az ő városába.
ये इस क्षेत्र के वे लोग हैं जो दासत्व से मुक्त होकर लौटे (बाबेल का राजा, नबूकदनेस्सर इन लोगों को बन्दी बनाकर ले गया था। ये लोग यरूशलेम और यहूदा को लौटे। हर व्यक्ति अपने—अपने नगर में चला गया।
Kik jövének Zorobábellel: Jésua, Nehémiás, Azariás, Raámia, Nahamáni, Mordokhai, Bilsán, Miszpereth, Bigvai, Nehum, Baána. Izráel népe férfiainak számok *ez:*
ये लोग जरुब्बाबेल, येशू, नेहमायाह, अजर्याह, राम्याह, नहमानी, मोर्दकै, बिलशान, मिस्पेरेत, बिग्वै, नहूम और बाना के साथ लौटे थे।) इस्राएल के लोगों की सूची:
Parós fiai: kétezerszázhetvenkettő;
पॅरोश के वंशज#2,172
Sefátja fiai: háromszázhetvenkettő;
सपत्याह के वंशज#372
Arah fiai: hatszázötvenkettő;
आरह के वंशज#652
Pahath-Moáb fiai, Jésua és Joáb fiaitól: kétezernyolczszáztizennyolcz;
पहत्मोआब के वंशज येशू और~योआब के परिवार की संतानें#2,818
Elám fiai: ezerkétszázötvennégy;
एलाम के वंशज#1,254
Zattu fiai: nyolczszáznegyvenöt;
जत्तू के वंशज#845
Zakkai fiai: hétszázhatvan;
जक्कै के वंशज#760
Binnui fiai: hatszáznegyvennyolcz;
बिन्नूई के वंशज#648
Bébai fiai: hatszázhuszonnyolcz;
बेबै के वंशज#628
Azgád fiai: kétezerháromszázhuszonkettő;
अजगाद की संतानें#2,322
Adónikám fiai: hatszázhatvanhét;
अदोनीकाम के वंशज#667
Bigvai fiai: kétezerhatvanhét;
बिग्वै के वंशज#2,067
Adin fiai: hatszázötvenöt;
आदीन के वंशज#655
Áter fiai, Ezékiástól: kilenczvennyolcz;
आतेर के वंशज हिजीकयाह के परिवार से#98
Hásum fiai: háromszázhuszonnyolcz;
हाशम के वंशज#328
Bésai fiai: háromszázhuszonnégy;
बेसै के वंशज#324
Hárif fiai: száztizenkettő;
हारीप के वंशज#112
Gibeon fiai: kilenczvenöt;
गिबोन के वंशज#95
Bethlehem és Netófa férfiai: száznyolczvannyolcz;
बेतलेहेम और नतोपा नगरों के लोग#188
Anathóth férfiai: százhuszonnyolcz;
अनातोत नगर के लोग#128
Beth-Azmáveth férfiai: negyvenkettő;
बेतजमावत नगर के लोग#42
Kirjáth-Jeárim, Kefira és Beéróth férfiai: hétszáznegyvenhárom;
किर्यत्यारीम, कपीर तथा बेरोत नगरों के लोग#743
Ráma és Géba férfiai: hatszázhuszonegy;
रामा और गेबा नगरों के लोग#621
Mikmás férfiai: százhuszonkettő;
मिकपास नगर के लोग#122
Béthel és Ai férfiai: százhuszonhárom;
बेतेल और ऐ नगर के लोग#123
A másik Nébó férfiai: ötvenkettő;
नबो नाम के दूसरे नगर के लोग#52
A másik Elám fiai: ezerkétszázötvennégy;
एलाम नाम के दूसरे नगर के लोग#1,254
Hárim fiai: háromszázhúsz;
हरीम नाम के नगर के लोग#320
Jerikó fiai: háromszáznegyvenöt;
यरीहो नगर के लोग#345
Lód, Hádid és Ónó fiai: hétszázhuszonegy;
लोद, हादीद और ओनो नाम के नगरों के लोग#721
Szenáa fiai: háromezerkilenczszázharmincz;
सना नाम के नगर के लोग#3,930
A papok: Jedája fiai Jésua családjából: kilenczszázhetvenhárom;
याजकों की सूची: यदायाह के वंशज येशू के परिवार से#973
Immér fiai: ezerötvenkettő;
इम्मेर के वंशज#1,052
Pashur fiai: ezerkétszáznegyvenhét;
पशहूर के वंशज#1,247
Hárim fiai: ezertizenhét;
हारीम के वंशज#117
A Léviták: Jésua *és* Kadmiel fiai, Hódávia fiaitól: hetvennégy;
लेवी परिवार समूह के लोगों की सूची: येशू के वंशज कदमीएल के द्वारा होदवा के परिवार से#74
Az énekesek: Asáf fiai: száznegyvennyolcz;
गायकों की सूची: आसाप के वंशज#148
A kapunállók: Sallum fiai, Áter fiai, Talmón fiai, Akkub fiai, Hatita fiai, Sóbai fiai: százharmincznyolcz;
द्वारपालों की सूची: शल्लूम, आतेर, तल्मोन, अक्कूब, हतीता और शोबै के वंशज#138
A Léviták szolgái: Siha fiai, Hasufa fiai, Tabbaóth fiai,
मन्दिर के सेवकों की सूची: सीहा, हसूपा और तब्बाओत की सन्तानें,
Kérósz fiai, Szia fiai, Pádón fiai,
केरोस, सीआ और पादोन की सन्तानें,
Lebána fiai, Hagába fiai, Salmai fiai,
लबाना, हगाबा और शल्मै के वंशज,
Hanán fiai, Giddél fiai, Gahar fiai,
हानान, गिद्देल, गहर के वंशज,
Reája fiai, Resin fiai, Nekóda fiai,
राया, रसीन और नकोदा की संतानें,
Gazzám fiai, Uzza fiai, Pászéah fiai,
गज्जाम, उज्जा और पासेह के वंशज,
Bészai fiai, Meunim fiai, Nefiszim fiai,
बेसै, मूनीम, नपूशस के वंशज,
Bakbuk fiai, Hakufa fiai, Harhur fiai,
बकबूक, हकूपा हर्हूर के वंशज,
Basluth fiai, Mehida fiai, Harsa fiai,
बसलीत, महीदा और हर्षा के वंशज,
Barkósz fiai, Sziszera fiai, Temah fiai,
बकर्स, सीसरा और तेमेह की संन्तानें,
Nesiah fiai, Hatifa fiai;
नसीह और हतीपा के वंशज,
A Salamon szolgáinak fiai: Szótai fiai, Szófereth fiai, Perida fiai,
सुलैमान के सेवकों के वंशज: सोतै, सोपेरेत और परीदा के वंशज.
Jaalá fiai, Darkón fiai, Giddél fiai,
याला दकर्न और गिद्देल के वंशज,
Sefátia fiai, Hattil fiai, Pókhereth-Hassebaim fiai, Ámon fiai;
शपत्याह, हत्तील, पोकेरेत—सवायीम और आमोन की संतानें,
Összesen a Léviták szolgái és a Salamon szolgáinak fiai, háromszázkilenczvenkettő.
मन्दिर के सभी सेवक और सुलैमान के सेवकों के वंशज थे#392
És ezek, a kik feljövének Tel-Melahból, Tel-Harsából, Kerub-Addán- Immérből, de nem mondhatták meg családjukat és eredetüket, hogy Izráelből valók-é?
यह उन लोगों की एक सूची है जो तेलमेलह, तेलहर्षा, करुब अद्दोन तथा इम्मेर नाम के नगरों से यरूशलेम आये थे। किन्तु ये लोग यह प्रमाणित नहीं कर सके कि उनके परिवार वास्तव में इस्राएल के लोगों से सम्बन्धित थे:
Delája fiai, Tóbiás fiai, Nekóda fiai, hatszáznegyvenkettő;
दलायाह, तोबियाह और नेकोदा के वंशज थे#642
És a papok közül: Habája fiai, Hakkós fiai, Barzillai fiai, a ki a Gileádbeli Barzillai leányai közül vett magának feleséget és ezek nevéről nevezteték;
यह एक उनकी सूची है जो याजक थे। ये वे लोग थे जो यह प्रमाणित नहीं कर सके थे कि उनके पूर्वज वास्तव में इस्राएल के लोगों के वंशज थे। होबायाह, हक्कोस और बर्जिल्लै के वंशज (बर्जिलै वह व्यक्ति था जिस ने गिलाद निवासी बर्जिल्लै की एक पुत्री से विवाह किया था। इसीलिए उसे यह नाम दिया गया था।)
Ezek keresték írásukat, tudniillik nemzetségök könyvét, de nem találák, miért is kirekesztetének a papságból;
जिन लोगों ने अपने परिवारों के ऐतिहासिक दस्तावेजों को खोजा और वे उन्हें पा नहीं सके, उनका नाम याजकों की इस सूची में नहीं जोड़ा जा सका। वे शुद्ध नहीं थे सो याजक नहीं बन सकते थे।
És megmondá nékik a király helytartója, hogy ne egyenek a szentséges áldozatból, mígnem a pap ítél az Urimmal és Tummimmal;
सो राज्यपाल ने उन्हें एक आदेश दिया जिसके तहत वे किसी भी अति पवित्र भोजन को नहीं खा सकते थे। उस भोजन में से वे उस समय तक कुछ भी नहीं खा सकते थे जब तक ऊरीम और तुम्मीम का उपयोग करने वाला महायाजक इस बारे में परमेश्वर की अनुमति न ले ले।
Mind az egész gyülekezet együtt negyvenkétezerháromszázhatvan.
उस समूचे समूह में लोगों की संख्या 42,360 थी और उनके पास 7,337 दास और दासियाँ थीं, उनके पास 245 गायक और गायिकाएँ थीं।
Szolgáikon és szolgálóikon kivül - ezek valának hétezerháromszázharminczheten - valának nékik énekes férfiaik és asszonyaik kétszáznegyvenöten;
उस समूचे समूह में लोगों की संख्या 42,360 थी और उनके पास 7,337 दास और दासियाँ थीं, उनके पास 245 गायक और गायिकाएँ थीं।
Lovaik hétszázharminczhat, öszvéreik kétszáznegyvenöt;
उनके पास 736 घोड़े थे, 245 खच्चर, 435 ऊँट तथा 6,720 गधे थे।
Tevéik négyszázharminczöt, szamaraik hatezerhétszázhúsz.
उनके पास 736 घोड़े थे, 245 खच्चर, 435 ऊँट तथा 6,720 गधे थे।
Némelyek pedig a családfők közül adakozának az építésre: a király helytartója ada a kincsekhez aranyban ezer dárikot, ötven medenczét, ötszázharmincz papi ruhát;
परिवार के कुछ मुखियाओं ने उस काम को बढ़ावा देने के लिए धन दिया था। राज्यपाल के द्वारा निर्माण—कोष में उन्नीस पौंड सोना दिया गया था। उसने याजकों के लिये पचास कटोरे और पाँच सौ तीस जोड़ी कपड़े भी दिये थे।
A többi családfők pedig adának az építés költségére aranyban húszezer dárikot, és ezüstben kétezerkétszáz mánét;
परिवार के मुखियाओं ने तीन सौ पचहत्तर पौंड सोना उस काम को बढ़ावा देने के लिये निर्माण कोष में दिया और दो हजार दो सौ मीना चाँदी उनके द्वारा भी दी गयी।
És a mit a többi nép ada, az aranyban húszezer dárik, és ezüstben kétezer máne, és hatvanhét papiruha vala.
दूसरे लोगों ने कुल मिला कर बीस हजार दर्कमोन सोना उस काम को बढ़ावा देने के लिए निर्माण कोष को दिया। उन्होंने दो हजार मीना चाँदी और याजकों के लिए सढ़सठ जोड़े कपड़े भी दिये।
És lakozának mind a papok, mind a Léviták, mind a kapunállók, mind az énekesek, mind a nép fiai, mind a Léviták szolgái, szóval az egész Izráel a magok városaikban.
इस प्रकार याजक लेवी परिवार समूह के लोग, गायक और मन्दिर के सेवक अपने—अपने नगरों में बस गये और इस्राएल के दूसरे लोग भी अपने—अपने नगरों में रहने लगे और फिर साल के सातवें महीने तक इस्राएल के सभी लोग अपने—अपने नगरों में बस गये।