I Chronicles 25

Dávid és a sereg fővezérei a szolgálatra kijelölék az Asáf, Hémán és Jédutun fiait, hogy prófétáljanak cziterákkal, lantokkal és czimbalmokkal. Azok száma, a kik e szolgálatra *rendeltettek,* az ő szolgálatuk szerint:
David je s vojničkim zapovjednicima izabrao za službu Asafove, Hemanove i Jedutunove sinove koji će zanosno pjevati hvalu uz citre, harfe i cimbale; između njih su bili izbrojeni ljudi za posao u svojoj službi:
Az Asáf fiai közül: Zakkúr, József, Nétánia és Asaréla, az Asáf fiai Asáf mellett, a ki a király mellett prófétál vala.
od Asafovih sinova: Zakur, Josip, Netanija i Asarela; Asafovi sinovi pod upravom Asafa, koji je zanosno pjevao hvalu po kraljevoj uredbi.
A Jédutun *fiai* közül: A Jédutun fiai Gedália, Séri, Jésája, Hasábia, Mattithia *és* *Simei,* hatan cziterával az ő atyjok Jédutun mellett, a ki az Úr tiszteletére és dícséretére prófétál vala.
Od Jedutuna: Jedutunovih šest sinova: Gedalija, Sori, Ješaja, Šimej, Hašabja i Matitja pod upravom svog oca Jedutuna koji je zanosno pjevao hvalu uz citru slaveći i hvaleći Jahvu.
A Hémán *fiai* közül: Hémán fiai: Bukkija, Mattánia, Uzziel, Sébuel, Jérimót, Hanánia, Hanáni, Eliáta, Giddálti, Romámti-Ezer, Josbekása, Mallóti, Hótir, Maháziót.
Od Hemana: Hemanovi sinovi: Bukija, Matanija, Uziel, Šebuel, Jerimot, Hananija, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti-Ezer, Jošbekaša, Maloti, Hotir, Mahaziot.
Ezek mind Hémán fiai, a ki az Isten beszédeiben a király látnoka a *hatalom* szarvának emelésére. Az Isten Hémánnak tizennégy fiút és három leányt ada.
Svi su oni bili sinovi kraljeva vidioca Hemana koji je objavljivao Božje stvari da uzvisi njegovu moć; a Bog je dao Hemanu četrnaest sinova i tri kćeri.
Ezek mindnyájan az ő atyjuk mellett valának, a kik az Úr házában énekelnek vala czimbalmokkal, lantokkal és cziterákkal az Isten házának szolgálatában, a királynak, Asáfnak, Jédutunnak és Hémánnak parancsolata szerint.
Svi su oni pod vodstvom svoga oca Asafa te Jedutuna i Hemana pjevali u Jahvinu Domu uz cimbale, harfe i citre za službu u Božjem Domu, po kraljevoj uredbi.
Ezeknek száma testvéreikkel együtt, a kik jártasok valának az Úr énekében, mindnyájan tudósok, kétszáznyolczvannyolcz vala.
Bilo ih je, s njihovom braćom, uvježbanih u pjevanju Jahvinih pjesama, dvjesta osamdeset i osam, sve samih vještaka.
És sorsot vetének a szolgálat sorrendjére nézve, kicsiny és nagy, tanító és tanítvány egyaránt.
Bacili su ždrebove za svoju službenu dužnost, najmanji isto kao i najveći, učitelj kao i učenik.
És esék az első sors az Asáf *fiára,* Józsefre; Gedáliára a második. Ő és testvérei tizenketten valának.
Prvi je ždrijeb pao na Asafovca Josipa, drugi na Gedaliju s njegovom braćom i sinovima, njih dvanaest,
A harmadik Zakkúrra, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
treći na Zakura s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
Negyedik Jisrire *esék,* kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
četvrti na Jisrija s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
Ötödik Nétániára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
peti na Netaniju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
Hatodik Bukkijára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
šesti na Bukiju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest,
Hetedik Jésarelára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
sedmi na Isarelu s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
Nyolczadik Jésájára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
osmi na Ješaja s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
Kilenczedik Mattániára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
deveti na Mataniju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
Tizedik Simeire, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
deseti na Šimeja s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
Tizenegyedik Azárelre, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
jedanaesti na Azarela s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
Tizenkettedik Hasábiára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
dvanaesti na Hašabju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
Tizenharmadik Subáelre, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
trinaesti na Šubaela s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
Tizennegyedik Mattithiára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
četrnaesti na Matitju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
Tizenötödik Jérimótra, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
petnaesti na Jeremota s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
Tizenhatodik Hanániára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
šesnaesti na Hananiju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
Tizenhetedik Josbekására, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
sedamnaesti na Jošbekaša s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
Tizennyolczadik Hanánira, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
osamnaesti na Hananija s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
Tizenkilenczedik Mallótira, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
devetnaesti na Malotija s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
Huszadik Eliátára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
dvadeseti na Elijatu s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
Huszonegyedik Hótirra, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
dvadeset i prvi na Hotira s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
Huszonkettedik Giddáltire, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
dvadeset i drugi na Gidaltija s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
Huszonharmadik Maháziótra, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
dvadeset i treći na Mahaziota s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
Huszonnegyedik Romámti-Ezerre, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
dvadeset i četvrti na Romamti-Ezera s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest.