Psalms 29

Se yon sòm David. Nou tout pitit Bondye yo, fè lwanj Seyè a! Fè lwanj Seyè a pou pouvwa ak fòs li genyen!
Give unto the LORD, O ye mighty, give unto the LORD glory and strength.
Fè lwanj non Seyè ki gen pouvwa a! Adore Seyè a nan bèl kay ki apa pou li a!
Give unto the LORD the glory due unto his name; worship the LORD in the beauty of holiness.
Seyè a fè tande vwa li sou lanmè. Bondye ki gen pouvwa a fè loraj yo gwonde. Seyè a ap mache sou tout lanmè a.
The voice of the LORD is upon the waters: the God of glory thundereth: the LORD is upon many waters.
Vwa Seyè a se yon vwa ki gen pouvwa! Se yon vwa ki mande pou moun respekte l'!
The voice of the LORD is powerful; the voice of the LORD is full of majesty.
Vwa Seyè a kase pye sèd yo, li kase pye sèd peyi Liban yo.
The voice of the LORD breaketh the cedars; yea, the LORD breaketh the cedars of Lebanon.
Li fè mòn nan peyi Liban yo sote ponpe tankou ti gazèl bèf. Li fè mòn Siryon yo sote ponpe tankou jenn ti towo bèf.
He maketh them also to skip like a calf; Lebanon and Sirion like a young unicorn.
Vwa Seyè a fè zèklè.
The voice of the LORD divideth the flames of fire.
Vwa Seyè a fè dezè a tranble. Wi, li fè dezè Kadès la tranble.
The voice of the LORD shaketh the wilderness; the LORD shaketh the wilderness of Kadesh.
Vwa Seyè a tòde pye chenn yo. Li fè tout fèy nan rakbwa tonbe. Nan tanp li, tout moun ap fè lwanj pou li.
The voice of the LORD maketh the hinds to calve, and discovereth the forests: and in his temple doth every one speak of his glory.
Seyè a te chita sou fotèy li lè te gen gwo inondasyon an. L'ap gouvènen tankou wa pou tout tan.
The LORD sitteth upon the flood; yea, the LORD sitteth King for ever.
Seyè a va bay pèp li a fòs, l'a beni yo, l'a ba yo kè poze.
The LORD will give strength unto his people; the LORD will bless his people with peace.