Psalms 24

Se yon sòm David. Se pou Seyè a tè a ye ansanm ak tou sa ki sou li. Se pou Seyè a lemonn antye ansanm ak tou sa k'ap viv ladan l'.
Psalam. Davidov. Jahvina je zemlja i sve na njoj, svijet i svi koji na njemu žive.
Li mete fondasyon tè a nan fon lanmè, li fè l' chita sou gwo larivyè yo.
On ga na morima utemelji i na rijekama učvrsti.
Ki moun ki gen dwa moute sou mòn ki pou Seyè a? Ki moun li kite antre nan kay ki apa pou li a?
Tko će uzići na Goru Jahvinu, tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
Se moun ki pa fè anyen ki mal, moun ki pa gen move lide nan tèt yo. Se moun ki pa nan bay manti, moun ki pa nan fè sèman pou twonpe moun.
Onaj u koga su ruke čiste i srce nedužno: duša mu se ne predaje ispraznosti, i ne kune se varavo.
Seyè a va beni moun konsa. Bondye k'ap delivre l' la va fè l' gras.
On blagoslov prima od Jahve i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
Se moun konsa ki pou chache Seyè a, ki pou chache parèt devan Bondye Jakòb la.
Takav je naraštaj onih koji traže njega, koji traže lice Boga Jakovljeva.
Wete lento pòt yo! Louvri batan pòt yo gran louvri pou wa ki gen pouvwa a ka antre!
"Podignite, vrata, nadvratnike svoje, dižite se, dveri vječne, da uniđe Kralj slave!"
Kilès ki wa ki gen pouvwa sa a? Se Seyè ki gen fòs ak kouraj la, li vanyan nan batay.
"Tko je taj Kralj slave?" "Jahve silan i junačan, Jahve silan u boju!"
Wete lento pòt yo! Louvri batan pòt yo gran louvri pou wa ki gen pouvwa a ka antre!
"Podignite, vrata, nadvratnike svoje dižite se, dveri vječne, da uniđe Kralj slave!"
Kilès ki wa ki gen pouvwa sa a? Se Seyè ki chèf lame zanj yo, se li menm ki wa ki gen pouvwa a.
"Tko je taj Kralj slave?" "Jahve nad Vojskama - on je Kralj slave!"