Psalms 37

به‌خاطر مردم شریر خود را ناراحت نکن، و بر آنها حسادت مکن.
Pieśń Dawidowa. Nie obruszaj się dla złośników, ani zajrzyj czyniącym nieprawość.
آنها بزودی مانند علف پژمرده و خشک می‌شوند و از بین می‌روند.
Bo jako trawa prędko podcięci będą, a jako liście zielone opadną.
بر خداوند توکّل نما و نیكویی کن تا در زمین در امنیّت زندگی کنی.
Ufaj w Panu, a czyń dobrze; mieszkajże na ziemi, a żyw się sprawiedliwie.
شادمانی خود را در خداوند جستجو کن و او خواهش دلت را برآورده خواهد ساخت.
Kochaj się w Panu, a dać prośby serca twego,
خودت را به خداوند بسپار و بر او اعتماد کن. او تو را کمک خواهد کرد.
Spuść na Pana drogę twoję, a ufaj w nim, a on wszystko uczyni;
او بی‌گناهی تو را مانند روز روشن، آشکار خواهد نمود.
I wywiedzie jako światłość sprawiedliwość twoję, a sąd twój jako południe.
در حضور خداوند ساکت باش و با صبر منتظر کار او باش. نگران کسانی‌که با حیله‌گری در زندگی موفّق می‌شوند، نباش.
Poddaj się Panu, a oczekuj go; nie obruszaj się na tego, któremu się szczęści w sprawach jego, na człowieka, który dokazuje, cokolwiek zamyśli.
از خشم و غضب دوری کن تا به گناه گرفتار نگردی.
Przestań gniewu, a zaniechaj popędliwości; nie zapalaj się gniewem, abyś miał źle czynić.
مردم شریر از بین می‌روند، امّا کسانی‌که به خداوند توکّل می‌کنند وارث زمین خواهند شد.
Albowiem złośnicy będą wykorzenieni: lecz którzy oczekują Pana, ci odziedziczą ziemię.
شریران خیلی زود نابود خواهند شد، و چون به دنبال آنها بگردی، ایشان را نخواهی یافت.
Po małej chwili alić niemasz niezbożnika; spojrzyszli na miejsce jego, alić go już niemasz.
امّا فروتنان مالک زمین می‌شوند و از برکات آن بهره‌مند خواهند گردید.
Lecz pokorni odziedziczą ziemię, i rozkochają się w wielkości pokoju.
شریر برای نیكوکار دسیسه می‌چیند و با نفرت بر او خیره می‌شود.
Zle myśli niepobożny przeciwko sprawiedliwemu, i zgrzyta nań zębami swemi.
امّا خداوند به مرد شریر می‌‌خندد، چون می‌‌‌بیند که روز نابودی او فرا می‌رسد.
Ale się Pan śmieje z niego; bo widzi, że przychodzi dzień jego.
شریران شمشیر به دست گرفته، تیر و کمان خود را آماده کرده‌اند تا فقیران و نیازمندان را بکشند و نیکوکاران را هلاک سازند.
Miecza dobyli niezbożni, a naciągnęli łuk swój, aby porazili ubogiego, i niedostatecznego, ażeby pomordowali tych, którzy chodzą prostą drogą;
امّا شمشیر آنها به قلب خودشان فرو می‌رود و کمانشان خرد می‌شود.
Aleć miecz ich przeniknie serce ich, a łuki ich będą połamane.
دارایی اندک شخص درستکار، بهتر است از ثروت سرشار اشخاص شریر.
Lepsza jest trocha sprawiedliwego, niż wielkie bogactwa wielu niepobożnych;
زیرا خداوند بازوی شریران را می‌شکند و نیكوکاران را سرفراز می‌سازد.
Albowiem ramiona niezbożników będą pokruszone; ale sprawiedliwych Pan podpiera.
خداوند از کسانی‌که مطیع او هستند، مراقبت می‌کند. آنها را وارث زمین می‌سازد.
Zna Pan dni doskonałych; przetoż dziedzictwo ich na wieki zostanie.
در روزهای سختی از آنها نگه‌داری می‌کند و در زمان قحطی، خوراک فراوان به آنها می‌دهد.
Nie będą zawstydzeni we zły czas, a we dni głodu będą nasyceni;
امّا مردم شریر هلاک می‌شوند. دشمنان خداوند مانند گُلهای صحرایی بزودی پژمرده می‌گردند و مثل دود در هوا محو می‌شوند.
Ale niezbożni poginą, a nieprzyjaciele Pańscy, jako tłustość barania z dymem niszczeje, tak oni zniszczeją.
شریر قرض می‌گیرد، ولی پس نمی‌دهد. امّا شخص نیکوکار سخاوتمند و بخشنده است.
Niezbożnik pożycza, a nie ma czem oddać; ale sprawiedliwy pokazuje łaskę, i rozdaje.
آنهایی را که خداوند برکت داده است، وارث زمین خواهند شد، لیکن کسانی را که لعنت کرده است، از بین خواهند رفت.
Albowiem błogosławieni od Pana odziedziczą ziemię; ale przeklęci od niego będą wykorzenieni.
خداوند از آنانی که رضایت دارد، حمایت می‌کند و آنان را به راهی که باید بروند، هدایت می‌نماید.
Od Pana bywają sprawowane drogi człowieka dobrego, a droga jego, podoba mu się.
اگر بلغزند نخواهند افتاد، زیرا خداوند دست آنها را می‌گیرد.
Gdy padnie, nie stłucze się: albowiem Pan trzyma go za rękę jego.
از جوانی تا به امروز که پیر شده‌ام، به یاد ندارم که خداوند درستکاران را فراموش کرده باشد، و یا فرزندان آنها دست به گدایی دراز کرده باشند.
Byłem młodym, i zstarzałem się, nie widziałem sprawiedliwego opuszczonego, ani nasienia jego żebrzącego chleba.
او پیوسته با سخاوت می‌بخشد و به دیگران قرض می‌دهد، و فرزندان ایشان متبارک خواهند بود.
Na każdy dzień pokazuje miłosierdzie i pożycza, a przecież nasienie jego jest w błogosławieństwie.
از بدی بپرهیز و نیکی را دنبال کن تا پایدار گردی،
Odstąp od złego a czyń dobrze, a będziesz mieszkał na wieki.
زیرا خداوند راستی را دوست می‌دارد و وفادارن خود را از یاد نمی‌برد. او آنان را همیشه حمایت می‌کند، امّا فرزندان شریران نابود خواهند شد.
Albowiem Pan miłuje sąd, a nie opuści świętych swoich, na wieki w straży jego będą; ale nasienie niepobożnych będzie wykorzenione.
مردم صالح وارث زمین خواهند شد و همیشه در آنجا زندگی خواهند كرد.
Sprawiedliwi odziedziczą ziemię, i będą w niej mieszkali na wieki.
گفتار شخص نیکو حکیمانه است و او همیشه از روی انصاف سخن می‌گوید.
Usta sprawiedliwego mówią mądrość, a język jego sąd opowiada.
او دستورات خدای خود را در دلش حفظ می‌کند، بنابراین هرگز لغزش نمی‌خورد.
Zakon Boga jego jest w sercu jego; przetoż nie zachwieją się nogi jego.
شریر در پی فرصت است تا شخص نیکو را از بین ببرد،
Wypatruje niepobożny sprawiedliwego, i szuka jakoby go zabił;
امّا خداوند او را به دست دشمن رها نخواهد كرد و نخواهد گذاشت که در محاکمه محکوم شود.
Ale Pan nie zostawi go w ręku jego, i nie potępi go, gdy będzie sądzony.
بر خداوند امیدوار باش و اوامر او را اطاعت نما. او تو را مالک زمین خواهد ساخت و سرفراز خواهد كرد و تو نابودی شریران را خواهی دید.
Oczekuj Pana, i strzeż drogi jego, a on cię wywyższy, abyś odziedziczył ziemię; a oglądasz, gdy niepobożni, wytraceni będą.
مرد شریری را می‌‌شناختم که بسیار ظالم بود؛ و مانند درخت سرو لبنان به هر سو چنگ انداخته بود.
Widziałem niezbożnika nader wyniosłego, a rozłożonego jako drzewo zielone samorosłe;
امّا بعد از مدّتی وقتی از آنجا می‌گذشتم او را ندیدم و هرقدر جستجو کردم، او را نیافتم.
Ale przeminął, a oto go nie było; szukałem go, alem go znaleść nie mógł.
شخص نیکو و درستکار را ملاحظه نما، او عاقبتِ نیک و آسوده‌ای دارد.
Spojrzyj na niewinnego, a przypatrz się szczeremu, że ostatnie rzeczy takiego człowieka są spokojne.
امّا شریر بکلّی نابود می‌شود و نسلش از بین خواهد رفت.
Lecz przestępcy pospołu poginą, a niezbożnicy na ostatek wykorzenieni będą.
خداوند اشخاص نیکو را نجات می‌بخشد و در هنگام مشکلات، پناهگاه آنان می‌باشد.
Wszakże zbawienie sprawiedliwych jest od Pana, który jest mocą ich czasu uciśnienia.
خداوند آنها را کمک می‌کند و از شرّ شریران رهایی می‌دهد، زیرا به او پناه می‌آورند.
Wspomaga ich Pan, i wyrywa ich; wyrywa ich od niepobożnych, i zachowuje ich; bo w nim nadzieję mają.