Psalms 50

Dio de la dioj, la Eternulo, ekparolis, Kaj vokis la teron de la sunleviĝo ĝis la sunsubiro.
(En salme af Asaf.) Gud, Gud HERREN talede og stævnede Jorden hid fra Sol i Opgang til Sol i Bjærge;
El Cion, la perfektaĵo de beleco, Dio ekbrilis.
fra Zion, Skønhedens Krone, viste Gud sig i Stråleglans
Nia Dio venas kaj ne silentas; Fajro ekstermanta estas antaŭ Li, Ĉirkaŭ Li estas granda ventego.
vor Gud komme og tie ikke! - Foran ham gik fortærende Ild, omkring ham rasede Storm;
Li vokas la ĉielon supre kaj la teron, Por juĝi Sian popolon:
han stævnede Himlen deroppe hid og Jorden for at dømme sit Folk:
Kolektu al Mi Miajn fidelulojn, Kiuj faris kun Mi interligon ĉe oferdono.
"Saml mig mine fromme, der sluttede Pagt med mig ved Ofre!"
Kaj la ĉielo proklamis Lian justecon, Ĉar Dio estas tiu juĝanto. Sela.
Og Himlen forkyndte hans Retfærd, at Gud er den, der dømmer. Sela.
Aŭskultu, ho Mia popolo, kaj Mi parolos; Ho Izrael, Mi atestos pri vi; Mi estas Dio, via Dio.
Hør, mit Folk, jeg vil tale, Israel, jeg vil vidne imod dig, Gud, din Gud er jeg!
Ne pro viaj oferdonoj Mi vin riproĉos, Ĉar viaj bruloferoj estas ĉiam antaŭ Mi.
Jeg laster dig ikke for dine Slagtofre, dine Brændofre har jeg jo stadig for Øje;
Mi ne prenos el via domo bovidon, Nek el viaj kortoj kaprojn:
jeg tager ej Tyre fra dit Hus eller Bukke fra dine Stalde;
Ĉar al Mi apartenas ĉiuj bestoj en la arbaroj, Miloj da brutoj sur la montoj;
thi mig tilhører alt Skovens Vildt, Dyrene på de tusinde Bjerge;
Mi konas ĉiujn birdojn sur la montoj, Kaj ĉiuj bestoj de la kampoj estas antaŭ Mi.
jeg kender alle Bjergenes Fugle, har rede på Markens Vrimmel.
Se Mi fariĝus malsata, Mi ne dirus al vi, Ĉar al Mi apartenas la mondo, kaj ĉio, kio ĝin plenigas.
Om jeg hungred, jeg sagde det ikke til dig, thi mit er Jorderig og dets Fylde!
Ĉu Mi manĝas viandon de bovoj, Kaj ĉu Mi trinkas sangon de kaproj?
Mon jeg æder Tyres Kød eller drikker Bukkes Blod?
Oferdonu al Dio dankon, Kaj plenumu antaŭ la Plejaltulo viajn promesojn.
Lovsang skal du ofre til Gud og holde den Højeste dine Løfter.
Voku Min en la tago de mizero; Mi vin liberigos, kaj vi Min gloros.
Og kald på mig på Nødens Dag; jeg vil udfri dig, og du skal ære mig,
Sed al la malpiulo Dio diris: Por kio vi parolas pri Miaj leĝoj Kaj portas Mian interligon en via buŝo,
Men til Den gudløse siger Gud: Hvi regner du op mine Bud og fører min Pagt i Munden,
Dum vi malamas moralinstruon Kaj ĵetas Miajn vortojn malantaŭen de vi?
når du dog hader Tugt og kaster mine Ord bag din Ryg?
Kiam vi vidas ŝteliston, vi aliĝas al li, Kaj kun adultuloj vi estas partoprenanto;
Ser du en Tyv, slår du Følge med ham, med Horkarle bolder du til,
Vian buŝon vi uzas por malbono, Kaj via lango plektas falsaĵon;
slipper Munden løs med ondt, din Tunge bærer på Svig.
Vi sidas kaj parolas kontraŭ via frato, Pri la filo de via patrino vi kalumnias.
Du sidder og skænder din Broder, bagtaler din Moders Søn;
Tion vi faris, kaj Mi silentis; Kaj vi pensis, ke Mi estas tia, kiel vi. Mi punos vin, kaj Mi metos ĉion antaŭ viajn okulojn.
det gør du, og jeg skulde tie, og du skulde tænke, jeg er som du! Revse dig vil jeg og gøre dig det klart.
Komprenu ĉi tion, vi, kiuj forgesas Dion; Alie Mi disŝiros, kaj neniu savos.
Mærk jer det, I, som glemmer Gud, at jeg ikke skal rive jer redningsløst sønder.
Kiu oferdonas dankon, tiu Min honoras; Kaj kiu estas singarda en la vojo, Al tiu Mi aperigos Dian helpon.
Den, der ofrer Taksigelse, ærer mig; den, der agter på Vejen, lader jeg se Guds Frelse.