Psalms 65

Een psalm van David, een lied, voor den opperzangmeester.
Ey Tanrı, Siyon’da seni övgü bekliyor, Yerine getirilecek sana adanan adaklar.
De lofzang is in stilheid tot U, o God! in Sion; en U zal de gelofte betaald worden.
Ey sen, duaları işiten, Bütün insanlar sana gelecek.
Gij hoort het gebed; tot U zal alle vlees komen.
Suçlarımızın altında ezildik, Ama sen isyanlarımızı bağışlarsın.
Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij; maar onze overtredingen, die verzoent Gij.
Ne mutlu avlularında otursun diye Seçip kendine yaklaştırdığın kişiye! Evinin, kutsal tapınağının Nimetlerine doyacağız.
Welgelukzalig is hij, dien Gij verkiest, en doet naderen, dat hij wone in Uw voorhoven; wij zullen verzadigd worden met het goed van Uw huis, met het heilige van Uw paleis.
Ey bizi kurtaran Tanrı, Müthiş işler yaparak Zaferle yanıtlarsın bizi. Sen yeryüzünün dört bucağında, Uzak denizlerdekilerin umudusun;
Vreselijke dingen zult Gij ons in gerechtigheid antwoorden, o God onzes heils! o Vertrouwen aller einden der aarde, en der verre gelegenen aan de zee!
Kudret kuşanan, Gücüyle dağları kuran,
Die de bergen vastzet door Zijn kracht, omgord zijnde met macht.
Denizlerin kükremesini, Dalgaların gümbürtüsünü, Halkların kargaşasını yatıştıran sensin.
Die het bruisen der zeeën stilt, het bruisen harer golven, en het rumoer der volken.
Dünyanın öbür ucunda yaşayanlar Korkuya kapılır senin belirtilerin karşısında. Doğudan batıya kadar insanlara Sevinç çığlıkları attırırsın.
En die op de einden wonen, vrezen voor Uw tekenen; Gij doet de uitgangen des morgens en des avonds juichen.
Toprağa bakar, çok verimli kılarsın, Onu zenginliğe boğarsın. Ey Tanrı, ırmakların suyla doludur, İnsanlara tahıl sağlarsın, Çünkü sen toprağı şöyle hazırlarsın:
Gij bezoekt het land, en hebbende het begerig gemaakt, verrijkt Gij het grotelijks; de rivier Gods is vol waters; wanneer Gij het alzo bereid hebt, maakt Gij hunlieder koren gereed.
Sabanın açtığı yarıkları bolca sular, Sırtlarını düzlersin. Yağmurla toprağı yumuşatır, Ürünlerine bereket katarsın.
Gij maakt zijn opgeploegde aarde dronken; Gij doet ze dalen in zijn voren; Gij maakt het week door de druppelen; Gij zegent zijn uitspruitsel.
İyiliklerinle yılı taçlandırırsın, Arabalarının geçtiği yollardan bolluk akar,
Gij kroont het jaar Uwer goedheid; en Uw voetstappen druipen van vettigheid.
Otlaklar yeşillenir, Tepeler sevince bürünür,
Zij bedruipen de weiden der woestijn; en de heuvelen zijn aangegord met verheuging. De velden zijn bekleed met kudden, en de dalen zijn bedekt met koren; zij juichen, ook zingen zij.
Çayırlar sürülerle bezenir, Vadiler ekinle örtünür, Sevinçten haykırır, ezgi söylerler.