Psalms 20

Een psalm van David, voor den opperzangmeester.
Sıkıntılı gününde RAB seni yanıtlasın, Yakup’un Tanrısı’nın adı seni korusun!
De HEERE verhore u in den dag der benauwdheid; de Naam van den God Jakobs zette u in een hoog vertrek.
Yardım göndersin sana kutsal yerden, Siyon’dan destek versin.
Hij zende uw hulp uit het heiligdom, en ondersteune u uit Sion.
Bütün tahıl sunularını anımsasın, Yakmalık sunularını kabul etsin! Sela
Hij gedenke al uwer spijsofferen, en make uw brandoffer tot as. Sela.
Gönlünce versin sana, Bütün tasarılarını gerçekleştirsin!
Hij geve u naar uw hart, en vervulle al uw raad.
O zaman zaferini sevinç çığlıklarıyla kutlayacağız, Tanrımız’ın adıyla sancaklarımızı dikeceğiz. RAB senin bütün dileklerini yerine getirsin.
Wij zullen juichen over Uw heil, en de vaandelen opsteken in den Naam onzes Gods. De HEERE vervulle al uw begeerten.
Şimdi anladım ki, RAB meshettiği kralı kurtarıyor, Sağ elinin kurtarıcı gücüyle Kutsal göklerinden ona yanıt veriyor.
Alsnu weet ik, dat de HEERE Zijn Gezalfde behoudt; Hij zal Hem verhoren uit den hemel Zijner heiligheid; het heil Zijner rechterhand zal zijn met mogendheden.
Bazıları savaş arabalarına, Bazıları atlarına güvenir, Bizse Tanrımız RAB’bin adına güveniriz.
Dezen vermelden van wagens, en die van paarden; maar wij zullen vermelden van den Naam des HEEREN, onzes Gods.
Onlar çöküyor, düşüyorlar; Bizse kalkıyor, dimdik duruyoruz.
Zij hebben zich gekromd, en zijn gevallen; maar wij zijn gerezen en staande gebleven. O HEERE! behoud; die koning verhore ons ten dage van ons roepen.
Ya RAB, kralı kurtar! Yanıtla bizi sana yakardığımız gün!