Joshua 12

Dit nu zijn de koningen des lands, die de kinderen Israëls geslagen hebben, en hun land erfelijk bezaten, aan gene zijde van de Jordaan, tegen den opgang der zon; van de beek Arnon af tot den berg Hermon, en het ganse vlakke veld tegen het oosten:
Na ko nga kingi enei o te whenua i patua nei e nga tama a Iharaira, a tangohia ana to ratou whenua i tawahi o Horano whaka te rawhiti, atu i te awa o Aranona a tae noa ki Maunga Heremona, me te mania katoa ano hoki whaka te rawhiti:
Sihon, de koning der Amorieten, die te Hesbon woonde; die van Aroer af heerste, welke aan den oever der beek Arnon is, en over het midden der beek en de helft van Gilead, en tot aan de beek Jabbok, de landpale der kinderen Ammons;
Ko Hihona kingi o nga Amori, i noho ra ki Hehepona, ko tona kingitanga kei Aroere, kei tera i te taha o te awaawa, o Aranona, kei te pa hoki i waenganui o te awaawa, kei te hawhe hoki o Kireara a tae noa ki Iapoko, ki te awa, ki te rohe ki nga ta ma a Amona;
En over het vlakke veld tot aan de zee van Cinneroth tegen het oosten, en tot aan de zee des vlakken velds, de Zoutzee, tegen het oosten, op den weg naar Beth-jesimoth; en van het zuiden beneden Asdoth-pisga.
Kei te mania hoki a tae noa ki te moana o Kinerota, whaka te rawhiti, ki te moana ano o te mania, ara ki te Moana Tote, whaka te rawhiti, ki te ara ki Peteiehimoto; kei Temana ano, kei raro i Aharoto Pihika:
Daartoe de landpale van Og, den koning van Bazan, die van het overblijfsel der reuzen was, wonende te Astharoth en te Edrei.
Me te wahi o Oka kingi o Pahana, o te morehu o nga Repaima, i noho ra i Ahataroto, i Eterei,
En heerste over den berg Hermon, en over Salcha, en over geheel Bazan, tot aan de landpale der Gezurieten, en der Maachathieten; en de helft van Gilead, de landpale van Sihon, den koning van Hesbon.
Ko tona kingitanga ano hoki kei Maunga Heremona, kei Hareka, kei Pahana katoa hoki, tae noa ki te rohe ki nga Kehuri, ki nga Maakati ki te hawhe hoki o Kireara, ki te rohe ki a Hihona kingi o Hehepona.
Mozes, de knecht des HEEREN, en de kinderen Israëls sloegen hen, en Mozes, de knecht des HEEREN, gaf aan de Rubenieten en aan de Gadieten, en aan den halven stam van Manasse, dat land tot een erfelijke bezitting.
Na Mohi, na te pononga a Ihowa, na ratou ko nga tama a Iharaira raua i patu: a hoatu ana e Mohi, e te pononga a Ihowa a reira hei kainga tupu ki nga Reupeni ratou ko nga Kari, ko tetahi taanga hoki o te iwi o Manahi.
Dit nu zijn de koningen des lands, die Jozua sloeg, en de kinderen Israëls, aan deze zijde van de Jordaan tegen het westen, van Baäl-gad aan, in het dal van den Libanon, en tot aan den kalen berg, die naar Seir opgaat; en Jozua gaf het aan de stammen Israëls tot een erfelijke bezitting, naar hun afdelingen.
A ko nga kingi enei o te whenua i patua e Hohua, e ratou ko nga tama a Iharaira, ki tenei taha o Horano whaka te hauauru, atu i Paarakara i te raorao o Repanona tae noa ki Maunga Haraka e anga nei whakarunga ki Heira; a na Hohua i hoatu ki nga iw i o Iharaira hei kainga tupu, he mea whakarite ki o ratou wehenga;
Wat op het gebergte, en in de laagte, en in het vlakke veld, en in de aflopingen der wateren, en in de woestijn, en tegen het zuiden was: de Hethieten, de Amorieten, en Kanaänieten, de Ferezieten, de Hevieten, en de Jebusieten.
I nga maunga, i nga raorao, i te mania, i nga matapuna, i te koraha i te whenua ki te tonga; te Hiti, te Amori, te Kanaani, te Perihi, te Hiwi, te Iepuhi;
De koning van Jericho, een; de koning van Ai, die ter zijde van Beth-el is, een;
Ko te kingi o Heriko tetahi; ko te kingi o Hai, o tera i Peteere tetahi;
De koning van Jeruzalem, een; de koning van Hebron, een;
Ko te kingi o Hiruharama tetahi; ko te kingi o Heperona tetahi;
De koning van Jarmuth, een; de koning van Lachis, een;
Ko te kingi o Iaramuta tetahi; ko te kingi o Rakihi tetahi;
De koning van Eglon, een; de koning van Gezer, een;
Ko te kingi o Ekerona tetahi, ko te kingi o Ketere tetahi;
De koning van Debir, een; de koning van Geder, een;
Ko te kingi o Repiri tetahi; ko te kingi o Kerere tetahi;
De koning van Horma, een; de koning van Harad, een;
Ko te kingi o Horema tetahi; ko te kingi o Arara tetahi;
De koning van Libna, een; de koning van Adullam, een;
Ko te kingi o Ripina tetahi; ko te kingi o Aturama tetahi;
De koning van Makkeda, een; de koning van Beth-el, een;
Ko te kingi o Makera tetahi; ko te kingi o Peteere tetahi;
De koning van Tappuah, een; de koning van Hefer, een;
Ko te kingi o Tapua tetahi; ko te kingi o Hepere tetahi;
De koning van Afek, een; de koning van Lassaron, een;
Ko te kingi o Apeke tetahi; ko te kingi o Raharono tetahi;
De koning van Madon, een; de koning van Hazor, een;
Ko te kingi o Marono tetahi; ko te kingi o Hatoro tetahi;
De koning van Simron-meron, een; de koning van Achsaf, een;
Ko te kingi o Himirono Merono tetahi; ko te kingi a Akahapa tetahi;
De koning van Taanach, een; de koning van Megiddo, een;
Ko te kingi o Taanaka tetahi; ko te kingi o Mekiro tetahi;
De koning van Kedes, een, de koning van Jokneam, aan den Karmel, een;
Ko te kingi o Kerehe tetahi; ko te kingi o Iokoneama i Karamere tetahi;
De koning van Dor, tot Nafath-dor, een; de koning der heidenen te Gilgal, een;
Ko te kingi o Roro i te pukepuke o Roro tetahi; ko te kingi o nga iwi o Kirikara tetahi;
De koning van Thirza, een. Al deze koningen zijn een en dertig.
Ko te kingi o Tirita tetahi; e toru tekau ma tahi ena kingi katoa.