Psalms 104

Dobrořeč duše má Hospodinu. Hospodine Bože můj, velmi jsi veliký, velebnost a krásu jsi oblékl.
Misaora an'i Jehovah, ry fanahiko. Jehovah Andriamanitro ô, lehibe indrindra Hianao, Famirapiratana sy voninahitra no fitafinao,
Přioděls se světlem jako rouchem, roztáhls nebesa jako kortýnu.
Mitafy ny mazava tahaka ny lamba Izy Ary mamelatra ny lanitra tahaka ny lay,
Kterýž sklenul na vodách paláce své, kterýž užívá hustých oblaků místo vozů, a vznáší se na peří větrovém.
Ary mametraka ny rairain-drihan'ny tranony amin'ny rano, Sady manao ny rahona matevina ho kalesiny ka mandeha amin'ny elatry ny rivotra,
Kterýž činí posly své duchy, služebníky své oheň plápolající.
Ary manao ny rivotra ho irany Sy ny lelafo ho mpanompony.
Založil zemi na sloupích jejich, tak že se nepohne na věky věků.
Nanorina ny tany tambonin'ny fanorenany Izy, Mba tsy hihetseha-ny mandrakizay doria.
Propastí jako rouchem byl jsi ji přioděl, i nad horami stály vody.
Ny rano lalina no nasaronao azy tahaka ny lamba; Nandifotra ny tendrombohitra aza ireny.
K žehrání tvému rozběhly se, před hřmotem hromu tvého pospíšily,
Noho ny teny mafy nataonao dia nandositra ny tendrombohitra, Noho ny feon'ny kotrokoranao dia nirifatra izy
(Vystoupily hory, snížilo se údolí), na místo, kteréž jsi jim založil.
Nisondrotra ny tendrombohitra, nietry ny lohasaha ho any amin'izay namboarinao hitoerany.
Meze jsi položil, aby jich nepřestupovaly, ani se navracovaly k přikrývání země.
Efa nasianao fetra tsy hihoarany izy Mba tsy hiverina hanarona ny tany.
Kterýž vypouštíš potoky přes údolé, aby tekli mezi horami,
Mampandeha loharano eny amin'ny lohasaha Izy; Eny anelanelan'ny tendrombohitra no alehan'ireny,
A nápoj dávali všechněm živočichům polním. Tuť uhašují oslové divocí žízeň svou.
Ka isotroan'ny bibi-dia rehetra, Sy analan'ny boriki-dia ny hetahetany;
Při nich hnízdí se ptactvo nebeské, a z prostřed ratolestí hlas svůj vydává.
Eo amboniny no itoeran'ny voro-manidina; Ary eo amin'ny ran-tsan-kazo no anenoany.
Kterýž svlažuješ hory z výsostí svých, aby ovocem činů tvých sytila se země.
Manondra-drano ny tendrombohitra avy amin'ny tranony ambony Izy; Ny vokatry ny asanao no mahavoky ny tany.
Dáváš, aby rostla tráva dobytku, a bylina ku potřebě člověku, abys tak vyvodil chléb z země,
Mampaniry ahitra ho an'ny biby fiompy Izy Sy anana hahasoa ny olona. Ary mamoaka hanina avy amin'ny tany.
A víno, jenž obveseluje srdce člověka. Činí, aby se stkvěla tvář od oleje, ano i pokrmem zdržuje život lidský.
Ary divay izay mampifaly ny olona, ka mampinendonendo ny tavany mihoatra noho ny diloilo, Ary mofo hanohanana ny ain'ny olona.
Nasyceno bývá i dříví Hospodinovo, cedrové Libánští, kteréž štípil.
Voky ny hazon'i Jehovah, Dia ny sederan'i Libanona, izay namboleny;
Na nichž se ptáci hnízdí, i čáp příbytek svůj má na jedlí.
Izay anaovan'ny voron-kely ny akaniny; Ary ny vano, dia ao amin'ny kypreso no anaovany ny tranony.
Hory vysoké jsou kamsíků, skály útočiště králíků.
Ny tendrombohitra avo dia ho an'ny osi-dia; Ny harambato no fiarovana ho an'ny hyraka.
Učinil měsíc k jistým časům, a slunce zná západ svůj.
Nanao ny volana ho fotoana Izy, Ary ny masoandro mahalala ny filentehany.
Uvodíš tmu, a bývá noc, v níž vybíhají všickni živočichové lesní:
Mahatonga aizina Hianao, dia tonga ny alina, Ka mivezivezy ny biby rehetra any an'ala;
Lvíčata řvoucí po loupeži, aby hledali od Boha silného pokrmu svého.
Ny liona tanora mierona maniry toha Ka mitady ny haniny avy amin'Andriamanitra.
Když slunce vychází, zase shromažďují se, a v doupatech svých se ukládají.
Miposaka ny masoandro, dia miverina ireny, Ary ao an-davany no amitsahany.
Člověk vychází ku práci své, a k dílu svému až do večera.
Fa ny olona kosa mivoaka ho any amin'ny taozavany, Sy ny asany mandra-paharivan'ny andro.
Jak mnozí a velicí jsou skutkové tvoji, Hospodine! Všeckys je moudře učinil, plná jest země bohatství tvého.
Endrey ny hamaroan'ny asanao, Jehovah ô! Fahendrena no nanaovanao azy rehetra; Henika ny zavatra nataonao ny tany.
V moři pak velikém a přeširokém, tamť jsou hmyzové nesčíslní, a živočichové malí i velicí.
Indro ny ranomasina sady lehibe no malalaka, Any no misy zava-mihetsiketsika tsy tambo isaina, Dia zava-miaina, na kely na lehibe.
Tuť bárky přecházejí i velryb, kteréhož jsi stvořil, aby v něm hrál.
Any no alehan'ny sambo Sy ny trozona, izay noforoninao hilaolao any.
Všecko to na tě očekává, abys jim dával pokrm časem svým.
Ireo rehetra ireo miandry Anao, Mba homenao ny haniny amin'ny fotoany.
Když jim dáváš, sbírají; když otvíráš ruku svou, nasyceni bývají dobrými věcmi.
Manome Hianao, dia manangona izy; Manokatra ny tananao Hianao, dia voky ny soa izy;
Když skrýváš tvář svou, rmoutí se; když odjímáš ducha jejich, hynou, a v prach svůj se navracejí.
Manafina ny tavanao Hianao, dia raiki-tahotra izy; Alainao indray ny ainy, dia maty izy Ka mody any amin'ny vovoka nanalana azy,
Vysíláš ducha svého, a zase stvořeni bývají, a obnovuješ tvář země.
Maniraka ny Fanahinao Hianao, dia ary izy, Ary manavao ny tarehin'ny tany Hianao.
Budiž sláva Hospodinova na věky, rozveselujž se Hospodin v skutcích svých.
Ho mandrakizay anie ny voninahitr'i Jehovah; Aoka Jehovah hifaly amin'ny asany.
On když pohledí na zemi, anať se třese; když se dotkne hor, anť se kouří.
Jereny ny tany, dia mihorohoro; Tendren'ny tànany ny tendrombohitra, dia midonaka.
Zpívati budu Hospodinu, dokudž jsem živ; žalmy Bohu svému zpívati budu, pokudž mne stává.
Hihira ho an'i Jehovah aho, raha mbola velona koa; Hankalaza an'Andriamanitro aho, raha mbola miaina.
Libé bude přemyšlování mé o něm, jáť rozveselím se v Hospodinu.
Ho maminy anie ny fisainako Azy; Izaho no hifaly amin'i Jehovah.
Ó by hříšníci vyhynuli z země, a bezbožných aby již nebylo. Dobrořeč duše má Hospodinu. Halelujah.
Ho lany ringana tsy ho etỳ amin'ny tany ny mpanota, Ary ny ratsy fanahy tsy ho etỳ intsony. Misaora an'i Jehovah, ry fanahiko. Haleloia.