Job 5

Zavolejž tedy, dá-liť kdo odpověd? A k kterému se z svatých obrátíš?
Miantsoa ange! moa misy hamaly anao va? Ary iza amin'ireo masina no hotodihinao?
Pakli k bláznu, zahubí ho rozhněvání, a nesmyslného zabije prchlivost.
Fa ny adala dia vonoin'ny fahasosorana, ary ny kely saina dia matin'ny fialonana.
Jáť jsem viděl blázna, an se vkořenil, ale hned jsem zle tušil příbytku jeho, řka:
Izaho nahita olona adala mamaka, nefa vetivety Indray dia tsy maintsy nanozona ny fonenany aho;
Vzdáleniť jsou synové jeho od spasení; nebo potříni budou v bráně, aniž bude, kdo by je vytrhl.
Lavitra ny famonjena ny zanany Ka torotoro eo am-bavahady, nefa tsy manan-kamonjy;
Obilé jeho zžíře hladovitý, a i z prostřed trní je vychvátí; nadto sehltí násilník statek takových.
Ny vokatry ny taniny dia lanin'ny noana, eny, alainy na dia voafefy tsilo aza; ary ny fandrika mitanatana vava hahazo ny fananany
Neboť nepochází z prachu trápení, aniž se z země pučí bída.
Fa tsy mivoaka avy amin'ny vovoka ny alahelo, ary tsy mitrebona avy amin'ny tany ny fahoriana,
Ale člověk rodí se k bídě, tak jako jiskry z uhlí zhůru létají.
Nefa teraka ho amin'ny fahoriana ny olombelona, dia tahaka ny fanidin'ny kilalaon'afo miakatra
Jistě žeť bych já hledal Boha silného, a jemu bych předložil při svou,
Fa raha toa ahy kosa dia hitady an'Andriamanitra aho, ary Andriamanitra ihany no hotolorako ny teniko,
Kterýž činí věci veliké, nezpytatelné, divné, a jimž počtu není,
Dia Izay manao zava-dehibe tsy takatry ny saina sy zava-mahagaga tsy hita isa,
Kterýž dává déšť na zemi, a spouští vody na pole,
Dia Izay mampilatsaka ranonorana etỳ ambonin'ny tany ary mampandeha rano eny amin'ny saha,
Kterýž sází opovržené na místě vysokém, a žalostící vyvyšuje spasením,
Ka apetrany amin'ny avo Izay ambany, ary asandrany ho amin'ny fahafinaretana ny miory,
Kterýž v nic obrací myšlení chytráků, tak aby nemohli k skutku přivésti ruce jejich ničeho,
Dia Izay mahafoana ny hevitry ny fetsy, ka tsy hahefan'ny tànany na inona na inona hahasoa ny tenany;
Kterýž lapá moudré v chytrosti jejich; nebo rada převrácených bláznová bývá.
Ny fahafetsen'ny hendry ihany no entiny misambotra azy, ary ny saina ataon'ny mpiolakolaka dia rava;
Ve dne motají se jako ve tmách, a jako v noci šámají o poledni.
Na dia amin'ny antoandro aza dia tafatsarapaka ao amin'ny maizina ireny ka miraparapa amin'ny mitataovovonana tahaka ny amin'ny alina;
Kterýž zachovává od meče a od úst jejich, a chudého od ruky násilníka.
Fa vonjeny kosa ny malahelo tsy ho voan'ny sabatry ny vavany; Eny, vonjeny tsy ho azon'ny tanan'ny mahery izy.
Máť zajisté nuzný naději, ale nepravost musí zacpati ústa svá.
Dia misy fanantenana ho an'ny reraka; fa ny faharatsiana kosa mihombom-bava
Aj, jak blahoslavený jest člověk, kteréhož tresce Bůh! A protož káráním Všemohoucího nepohrdej.
Indro, sambatra ny zanak'olombelona izay anarin'Andriamanitra, koa aza atao ho zavatra kely ny famaizan'ny Tsitoha;
Onť zajisté uráží, on i obvazuje; raní, ruka jeho také léčí.
Fa sady mandratra Izy no mamehy; Manorotoro Izy, ary ny tànany ihany no manasitrana.
Z šesti úzkostí vysvobodil by tebe, ano i v sedmi nedotklo by se tebe zlé.
Amin'ny fahoriana enina dia hamonjy anao Izy; Eny, amin'ny fito aza dia tsy hisy loza hihatra aminao.
V hladu vykoupil by tě od smrti, a v boji od moci meče.
Raha avy ny mosary, dia hiaro anao amin'ny fahafatesana Izy; Ary raha avy ny ady, dia hiaro anao tsy ho voan'ny sabatra Izy;
Když utrhá jazyk, byl bys skryt, aniž bys se bál zhouby, když by přišla.
Hampiereny tsy ho voan'ny kapo-bava ianao, ary tsy hatahotra, raha avy ny fandringanana;
Zhouba a hlad buď tobě za smích, a nestrachuj se ani líté zvěři zemské.
Ny fandringanana sy ny mosary dia hihomehezanao; ary tsy hatahoranao ny bibi-dia;
Nebo s kamením polním příměří tvé, a zvěř lítá polní pokoj zachová k tobě.
Fa vita fanekena amin'ny vato any an-tsaha aza ianao; Ary ny bibi-dia hihavana aminao;
A shledáš, žeť stánek tvůj bude bezpečný, a navrátíš se zase k příbytku svému, a nezhřešíš.
Ary ho hitanao fa ny fiadanana no lainao; Ary raha mizaha ny kijanao ianao, dia ho hitanao fa tsy misy very ny ao;
Shledáš také, žeť se rozmnoží símě tvé, a potomci tvoji jako bylina zemská.
Ary ho hitanao koa fa maro ny zanakao, ary ny terakao ho tahaka ny ahitra amin'ny tany;
Vejdeš v šedinách do hrobu, tak jako odnášíno bývá zralé obilí časem svým.
Haharitra ianao ambara-piditrao any am-pasana, raha mbola henjana, dia tahaka ny amboaram-bary akarina amin'ny fotoana.
Aj, toť jsme vyhledali, a takť jest; poslechniž toho, a schovej sobě to.
Izany ary no izy, fa efa nandinika azy izahay; Hevero ary izany, ka fantaro tsara.