Galatians 5

Za slobodu nas Krist oslobodi! Držite se dakle i ne dajte se ponovno u jaram ropstva!
基督释放了我们,叫我们得以自由。所以要站立得稳,不要再被奴仆的轭挟制。
Evo ja, Pavao, velim vam: ako se obrežete, Krist vam ništa neće koristiti.
我保罗告诉你们,若受割礼,基督就与你们无益了。
I ponovno jamčim svakom čovjeku koji se obreže: dužan je opsluživati sav Zakon.
我再指著凡受割礼的人确实的说,他是欠著行全律法的债。
Prekinuli ste s Kristom vi koji se u Zakonu mislite opravdati; iz milosti ste ispali.
你们这要靠律法称义的,是与基督隔绝,从恩典中坠落了。
Jer mi po Duhu iz vjere očekujemo pravednost, nadu svoju.
我们靠著圣灵,凭著信心,等候所盼望的义。
Uistinu, u Kristu Isusu ništa ne vrijedi ni obrezanje ni neobrezanje, nego - vjera ljubavlju djelotvorna.
原来在基督耶稣里,受割礼不受割礼全无功效,惟独使人生发仁爱的信心才有功效。
Dobro ste trčali; tko li vas je samo spriječio da se više ne pokoravate istini?
你们向来跑得好,有谁拦阻你们,叫你们不顺从真理呢?
Ta pobuda nije od Onoga koji vas zove!
这样的劝导不是出于那召你们的。
Malo kvasca cijelo tijesto ukvasa.
一点面酵能使全团都发起来。
Ja se uzdam u vas u Gospodinu: vi nećete drukčije misliti. A tko vas zbunjuje, snosit će osudu, tko god bio.
我在主里很信你们必不怀别样的心;但搅扰你们的,无论是谁,必担当他的罪名。
A ja, braćo, ako sveudilj propovijedam obrezanje, zašto me sveudilj progone? Onda je obeskrijepljena sablazan križa!
弟兄们,我若仍旧传割礼,为什么还受逼迫呢?若是这样,那十字架讨厌的地方就没有了。
Uškopili se oni koji vas podbunjuju!
恨不得那搅乱你们的人把自己割绝了。
Doista vi ste, braćo, na slobodu pozvani! Samo neka ta sloboda ne bude izlikom tijelu, nego - ljubavlju služite jedni drugima.
弟兄们,你们蒙召是要得自由,只是不可将你们的自由当作放纵情欲的机会,总要用爱心互相服事。
Ta sav je Zakon ispunjen u jednoj jedinoj riječi, u ovoj: Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga!
因为全律法都包在「爱人如己」这一句话之内了。
Ako li pak jedni druge grizete i glođete, pazite da jedni druge ne proždrete.
你们要谨慎,若相咬相吞,只怕要彼此消灭了。
Hoću reći: po Duhu živite pa nećete ugađati požudi tijela!
我说,你们当顺著圣灵而行,就不放纵肉体的情欲了。
Jer tijelo žudi protiv Duha, a Duh protiv tijela. Doista, to se jedno drugomu protivi da ne činite što hoćete.
因为情欲和圣灵相争,圣灵和情欲相争,这两个是彼此相敌,使你们不能做所愿意做的。
Ali ako vas Duh vodi, niste pod Zakonom.
但你们若被圣灵引导,就不在律法以下。
A očita su djela tijela. To su: bludnost, nečistoća, razvratnost,
情欲的事都是显而易见的,就如奸淫、污秽、邪荡、
idolopoklonstvo, vračanje, neprijateljstva, svađa, ljubomor, srdžbe, spletkarenja, razdori, strančarenja,
拜偶像、邪术、仇恨、争竞、忌恨、恼怒、结党、纷争、异端、
zavisti, pijančevanja, pijanke i tome slično. Unaprijed vam kažem, kao što vam već rekoh: koji takvo što čine, kraljevstva Božjega neće baštiniti.
嫉妒(有古卷在此有:凶杀二字)、醉酒、荒宴等类。我从前告诉你们,现在又告诉你们,行这样事的人必不能承受 神的国。
Plod je pak Duha: ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost,
圣灵所结的果子,就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、
blagost, uzdržljivost. Protiv tih nema zakona.
温柔、节制。这样的事没有律法禁止。
Koji su Kristovi, razapeše tijelo sa strastima i požudama.
凡属基督耶稣的人,是已经把肉体连肉体的邪情私欲同钉在十字架上了。
Ako živimo po Duhu, po Duhu se i ravnajmo!
我们若是靠圣灵得生,就当靠圣灵行事。
Ne hlepimo za taštom slavom! Ne izazivajmo jedni druge, ne zaviđajmo jedni drugima!
不要贪图虚名,彼此惹气,互相嫉妒。