Job 38

那时,耶和华从旋风中回答约伯说:
Τοτε απεκριθη ο Κυριος προς τον Ιωβ εκ του ανεμοστροβιλου και ειπε
谁用无知的言语使我的旨意暗昧不明,
Τις ουτος, οστις σκοτιζει την βουλην μου δια λογων ασυνετων;
你要如勇士束腰;我问你,你可以指示我。
Ζωσον ηδη την οσφυν σου ως ανηρ διοτι θελω σε ερωτησει, και φανερωσον μοι.
我立大地根基的时候,你在哪里呢?你若有聪明,只管说吧!
Που ησο οτε εθεμελιονον την γην; απαγγειλον, εαν εχης συνεσιν.
你若晓得就说,是谁定地的尺度?是谁把准绳拉在其上?
Τις εθεσε τα μετρα αυτης, εαν εξευρης; η τις ηπλωσε σταθμην επ αυτην;
地的根基安置在何处?地的角石是谁安放的?
Επι τινος ειναι εστηριγμενα τα θεμελια αυτης; η τις εθεσε τον ακρογωνιαιον λιθον αυτης,
那时,晨星一同歌唱; 神的众子也都欢呼。
οτε τα αστρα της αυγης εψαλλον ομου και παντες οι υιοι του Θεου ηλαλαζον;
海水冲出,如出胎胞,那时谁将它关闭呢?
η τις συνεκλεισε την θαλασσαν με θυρας, οτε εξορμωσα εξηλθεν εκ μητρας;
是我用云彩当海的衣服,用幽暗当包裹它的布,
οτε περιεβαλον αυτην με νεφελην και με ομιχλην εσπαργανωσα αυτην,
为它定界限,又安门和闩,
και περιωρισα αυτην δια προσταγματος μου, και εβαλον μοχλους και πυλας,
说:你只可到这里,不可越过;你狂傲的浪要到此止住。
και ειπα, Εως αυτου θελεις ερχεσθαι και δεν θελεις υπερβη και εδω θελει συντριβεσθαι η υπερηφανια των κυματων σου;
你自生以来,曾命定晨光,使清晨的日光知道本位,
Προσεταξας συ την πρωιαν επι των ημερων σου; εδειξας εις την αυγην τον τοπον αυτης,
叫这光普照地的四极,将恶人从其中驱逐出来吗?
δια να πιαση τα εσχατα της γης, ωστε οι κακουργοι να εκτιναχθωσιν απ αυτης;
因这光,地面改变如泥上印印,万物出现如衣服一样。
Αυτη μεταμορφουται ως πηλος σφραγιζομενος και τα παντα παρουσιαζονται ως στολη.
亮光不照恶人;强横的膀臂也必折断。
Και το φως των ασεβων αφαιρειται απ αυτων, ο δε βραχιων των υπερηφανων συντριβεται.
你曾进到海源,或在深渊的隐密处行走吗?
Εισηλθες εως των πηγων της θαλασσης; η περιεπατησας εις εξιχνιασιν της αβυσσου;
死亡的门曾向你显露吗?死荫的门你曾见过吗?
Ηνοιχθησαν εις σε του θανατου αι πυλαι; η ειδες τας θυρας της σκιας του θανατου;
地的广大你能明透吗?你若全知道,只管说吧!
Εγνωρισας το πλατος της γης; απαγγειλον, εαν ενοησας παντα ταυτα.
光明的居所从何而至?黑暗的本位在于何处?
Που ειναι η οδος της κατοικιας του φωτος; και του σκοτους, που ειναι ο τοπος αυτου,
你能带到本境,能看明其室之路吗?
δια να συλλαβης αυτο εις το οριον αυτου και να γνωρισης τας τριβους της οικιας αυτου;
你总知道,因为你早已生在世上,你日子的数目也多。
Γνωριζεις αυτο, διοτι τοτε εγεννηθης; η διοτι ο αριθμος των ημερων σου ειναι πολυς;
你曾进入雪库,或见过雹仓吗?
Εισηλθες εις τους θησαυρους της χιονος; η ειδες τους θησαυρους της χαλαζης,
这雪雹乃是我为降灾,并打仗和争战的日子所预备的。
τους οποιους φυλαττω δια τον καιρον της θλιψεως δια την ημεραν της μαχης και του πολεμου;
光亮从何路分开?东风从何路分散遍地?
Δια τινος οδου διαδιδεται το φως, η ο ανατολικος ανεμος διαχεεται επι την γην;
谁为雨水分道?谁为雷电开路?
Τις ηνοιξε ρυακας δια τας ραγδαιας βροχας, η δρομον δια την αστραπην της βροντης,
使雨降在无人之地、无人居住的旷野?
δια να φερη βροχην επι γην ακατοικητον, εις ερημον, οπου ανθρωπος δεν υπαρχει,
使荒废凄凉之地得以丰足,青草得以发生?
δια να χορταση την αβατον και ακατοικητον, και να αναβλαστηση τον βλαστον της χλοης;
雨有父吗?露水珠是谁生的呢?
Εχει πατερα η βροχη; η τις εγεννησε τας σταγονας της δροσου;
冰出于谁的胎?天上的霜是谁生的呢?
Απο μητρας τινος εξερχεται ο παγος; και την παχνην του ουρανου, τις εγεννησε;
诸水坚硬(或译:隐藏)如石头;深渊之面凝结成冰。
Τα υδατα σκληρυνονται ως λιθος, και το προσωπον της αβυσσου πηγνυεται.
你能系住昴星的结吗?能解开参星的带吗?
Δυνασαι να δεσμευσης τας γλυκειας επιρροας της Πλειαδος η να λυσης τα δεσμα τον Ωριωνος;
你能按时领出十二宫吗?能引导北斗和随它的众星(星:原文是子)吗?
Δυνασαι να εκβαλης τα Ζωδια εις τον καιρον αυτων; η δυνασαι να οδηγησης τον Αρκτουρον μετα των υιων αυτου;
你知道天的定例吗?能使地归在天的权下吗?
Γνωριζεις τους νομους του ουρανου; δυνασαι να διαταξης τας επιρροας αυτου επι την γην;
你能向云彩扬起声来,使倾盆的雨遮盖你吗?
Δυνασαι να υψωσης την φωνην σου εις τα νεφη, δια να σε σκεπαση αφθονια υδατων;
你能发出闪电,叫它行去,使它对你说:我们在这里?
Δυνασαι να αποστειλης αστραπας, ωστε να εξελθωσι και να ειπωσι προς σε, Ιδου, ημεις;
谁将智慧放在怀中?谁将聪明赐于心内?
Τις εβαλε σοφιαν εντος του ανθρωπου; η τις εδωκε συνεσιν εις την καρδιαν αυτου;
谁能用智慧数算云彩呢?尘土聚集成团,土块紧紧结连;那时,谁能倾倒天上的瓶呢?
Τις δυναται να αριθμηση τα νεφη δια σοφιας; η τις δυναται να κενονη τα δοχεια του ουρανου,
并入上一节
δια να χωνευθη το χωμα εις συμπηξιν και οι βωλοι να συγκολλωνται;
母狮子在洞中蹲伏,少壮狮子在隐密处埋伏;你能为牠们抓取食物,使牠们饱足吗?
Θελεις κυνηγησει θηραμα δια τον λεοντα; η χορτασει την ορεξιν των σκυμνων,
并入上一节
οταν κοιτωνται εν τοις σπηλαιοις και καθηνται εις τους κρυπτηρας δια να ενεδρευωσι;
乌鸦之雏因无食物飞来飞去,哀告 神;那时,谁为牠预备食物呢?
Τις ετοιμαζει εις τον κορακα την τροφην αυτου, οταν οι νεοσσοι αυτου κραζωσι προς τον Θεον, περιπλανωμενοι δι ελλειψιν τροφης;