Galatians 1

作使徒的保罗(不是由于人,也不是借著人,乃是借著耶稣基督,与叫他从死里复活的父 神)
Παυλος αποστολος ουχι απο ανθρωπων, ουδε δι ανθρωπου, αλλα δια Ιησου Χριστου και Θεου Πατρος του αναστησαντος αυτον εκ νεκρων,
和一切与我同在的众弟兄,写信给加拉太的各教会。
και παντες οι μετ εμου αδελφοι, προς τας εκκλησιας της Γαλατιας
愿恩惠、平安从父 神与我们的主耶稣基督归与你们!
χαρις ειη υμιν και ειρηνη απο Θεου Πατρος και Κυριου ημων Ιησου Χριστου,
基督照我们父 神的旨意,为我们的罪舍己,要救我们脱离这罪恶的世代。
οστις εδωκεν εαυτον δια τας αμαρτιας ημων, δια να ελευθερωση ημας εκ του παροντος πονηρου αιωνος κατα το θελημα του Θεου και Πατρος ημων,
但愿荣耀归于 神,直到永永远远。阿们!
εις τον οποιον εστω η δοξα εις τους αιωνας των αιωνων αμην.
我希奇你们这么快离开那借著基督之恩召你们的,去从别的福音。
Θαυμαζω οτι τοσον ταχεως μεταφερεσθε απο εκεινου, οστις σας εκαλεσε δια της χαριτος του Χριστου, εις αλλο ευαγγελιον,
那并不是福音,不过有些人搅扰你们,要把基督的福音更改了。
το οποιον δεν ειναι αλλο, αλλ υπαρχουσι τινες, οι οποιοι σας ταραττουσι και θελουσι να μετατρεψωσι το ευαγγελιον του Χριστου.
但无论是我们,是天上来的使者,若传福音给你们,与我们所传给你们的不同,他就应当被咒诅。
Αλλα και εαν ημεις η αγγελος εξ ουρανου σας κηρυττη αλλο ευαγγελιον παρα εκεινο, το οποιον σας εκηρυξαμεν, ας ηναι αναθεμα.
我们已经说了,现在又说,若有人传福音给你们,与你们所领受的不同,他就应当被咒诅。
Καθως προειπομεν, και τωρα παλιν λεγω Εαν τις σας κηρυττη αλλο ευαγγελιον παρα εκεινο, το οποιον παρελαβετε, ας ηναι αναθεμα.
我现在是要得人的心呢?还是要得 神的心呢?我岂是讨人的喜欢吗?若仍旧讨人的喜欢,我就不是基督的仆人了。
Διοτι τωρα ανθρωπους πειθω η τον Θεον; η ζητω να αρεσκω εις ανθρωπους; διοτι εαν ακομη ηρεσκον εις ανθρωπους, δεν ηθελον εισθαι δουλος Χριστου.
弟兄们,我告诉你们,我素来所传的福音不是出于人的意思。
Αλλα σας γνωστοποιω, αδελφοι, οτι το ευαγγελιον το κηρυχθεν υπ εμου δεν ειναι ανθρωπινον
因为我不是从人领受的,也不是人教导我的,乃是从耶稣基督启示来的。
διοτι ουδ εγω παρελαβον αυτο παρα ανθρωπου ουτε εδιδαχθην, αλλα δι αποκαλυψεως Ιησου Χριστου.
你们听见我从前在犹太教中所行的事,怎样极力逼迫残害 神的教会。
Διοτι ηκουσατε την ποτε διαγωγην μου εν τω Ιουδαισμω, οτι καθ υπερβολην εδιωκον την εκκλησιαν του Θεου και εκακοποιουν αυτην,
我又在犹太教中,比我本国许多同岁的人更有长进,为我祖宗的遗传更加热心。
και προεκοπτον εις τον Ιουδαισμον υπερ πολλους συνηλικιωτας εν τω γενει μου, περισσοτερον ζηλωτης υπαρχων των πατρικων μου παραδοσεων.
然而,那把我从母腹里分别出来、又施恩召我的 神,
Οτε δε ηυδοκησεν ο Θεος, ο προσδιορισας με εκ κοιλιας μητρος μου και καλεσας δια της χαριτος αυτου,
既然乐意将他儿子启示在我心里,叫我把他传在外邦人中,我就没有与属血气的人商量,
να αποκαλυψη τον Υιον αυτου εν εμοι, δια να κηρυττω αυτον μεταξυ των εθνων, ευθυς δεν συνεβουλευθην σαρκα και αιμα,
也没有上耶路撒冷去见那些比我先作使徒的,惟独往阿拉伯去,后又回到大马士革。
ουδε ανεβην εις Ιεροσολυμα προς τους προ εμου αποστολους, αλλ απηλθον εις Αραβιαν και παλιν υπεστρεψα εις Δαμασκον.
过了三年,才上耶路撒冷去见矶法,和他同住了十五天。
Επειτα μετα ετη τρια ανεβην εις Ιεροσολυμα, δια να γνωρισω προσωπικως τον Πετρον, και εμεινα παρ αυτω ημερας δεκαπεντε
至于别的使徒,除了主的兄弟雅各,我都没有看见。
αλλον δε των αποστολων δεν ειδον, ειμη Ιακωβον τον αδελφον του Κυριου.
我写给你们的不是谎话,这是我在 神面前说的。
Οσα δε σας γραφω, ιδου, ενωπιον του Θεου ομολογω οτι δεν ψευδομαι.
以后我到了叙利亚和基利家境内。
Επειτα ηλθον εις τους τοπους της Συριας και της Κιλικιας.
那时,犹太信基督的各教会都没有见过我的面。
Και ημην προσωπικως αγνοουμενος εις τας εκκλησιας της Ιουδαιας τας εν Χριστω
不过听说那从前逼迫我们的,现在传扬他原先所残害的真道。
ηκουον δε μονον οτι ο ποτε διωκων ημας, τωρα κηρυττει την πιστιν, την οποιαν ποτε κατεπολεμει,
他们就为我的缘故,归荣耀给 神。
και εδοξαζον τον Θεον δι εμε.