Ephesians 3

因此,我─保罗为你们外邦人作了基督耶稣被囚的,替你们祈祷(此句乃照对十四节所加)。
Δια τουτο εγω ο Παυλος, ο δεσμιος του Ιησου Χριστου υπερ υμων των εθνικων,
谅必你们曾听见 神赐恩给我,将关切你们的职分托付我,
επειδη ηκουσατε την οικονομιαν της χαριτος του Θεου της δοθεισης εις εμε υπερ υμων,
用启示使我知道福音的奥祕,正如我以前略略写过的。
οτι δι αποκαλυψεως εφανερωσεν εις εμε το μυστηριον, καθως προεγραψα συντομως,
你们念了,就能晓得我深知基督的奥祕。
εξ ων δυνασθε αναγινωσκοντες να νοησητε την εν τω μυστηριω του Χριστου γνωσιν μου,
这奥祕在以前的世代没有叫人知道,像如今借著圣灵启示他的圣使徒和先知一样。
το οποιον εν αλλαις γενεαις δεν εγνωστοποιηθη εις τους υιους των ανθρωπων, καθως τωρα απεκαλυφθη δια Πνευματος εις τους αγιους αυτου αποστολους και προφητας,
这奥祕就是外邦人在基督耶稣里,借著福音,得以同为后嗣,同为一体,同蒙应许。
να ηναι τα εθνη συγκληρονομα και συσσωμα και συμμετοχα της επαγγελιας αυτου εν τω Χριστω δια του ευαγγελιου,
我作了这福音的执事,是照 神的恩赐,这恩赐是照他运行的大能赐给我的。
του οποιου εγεινα υπηρετης κατα την δωρεαν της χαριτος του Θεου, την δοθεισαν εις εμε κατα την ενεργειαν της δυναμεως αυτου.
我本来比众圣徒中最小的还小,然而他还赐我这恩典,叫我把基督那测不透的丰富传给外邦人,
Εις εμε τον πλεον ελαχιστον παντων των αγιων εδοθη η χαρις αυτη, να ευαγγελισω μεταξυ των εθνων τον ανεξιχνιαστον πλουτον του Χριστου
又使众人都明白,这历代以来隐藏在创造万物之 神里的奥祕是如何安排的,
και να φωτισω παντας, ποια ειναι η κοινωνια του μυστηριου του αποκεκρυμμενου απο των αιωνων εν τω Θεω οστις εκτισε τα παντα δια του Ιησου Χριστου,
为要借著教会使天上执政的、掌权的,现在得知 神百般的智慧。
δια να γνωρισθη τωρα δια της εκκλησιας εν τοις επουρανιοις εις τας αρχας και τας εξουσιας η πολυποικιλος σοφια του Θεου,
这是照 神从万世以前,在我们主基督耶稣里所定的旨意。
κατα την αιωνιον προθεσιν, την οποιαν εκαμεν εν Χριστω Ιησου τω Κυριω ημων,
我们因信耶稣,就在他里面放胆无惧,笃信不疑的来到 神面前。
δια του οποιου εχομεν την παρρησιαν και την εισοδον με πεποιθησιν δια της εις αυτον πιστεως.
所以,我求你们不要因我为你们所受的患难丧胆,这原是你们的荣耀。
Δια τουτο σας παρακαλω να μη αθυμητε δια τας υπερ υμων θλιψεις μου, το οποιον ειναι δοξα υμων.
因此,我在父面前屈膝,
Δια τουτο καμπτω τα γονατα μου προς τον Πατερα του Κυριου ημων Ιησου Χριστου,
(天上地上的各(或作:全)家,都是从他得名。)
εκ του οποιου πασα πατρια εν ουρανοις και επι γης ονομαζεται,
求他按著他丰盛的荣耀,借著他的灵,叫你们心里的力量刚强起来,
δια να δωση εις εσας κατα τον πλουτον της δοξης αυτου, να κραταιωθητε εν δυναμει δια του Πνευματος αυτου εις τον εσωτερικον ανθρωπον,
使基督因你们的信,住在你们心里,叫你们的爱心有根有基,
δια να κατοικηση ο Χριστος δια της πιστεως εν ταις καρδιαις υμων,
能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深,
ωστε να δυνηθητε, ερριζωμενοι και τεθεμελιωμενοι εν αγαπη, να καταλαβητε μετα παντων των αγιων τι το πλατος και μηκος και βαθος και υψος,
并知道这爱是过于人所能测度的,便叫 神一切所充满的,充满了你们。
και να γνωρισητε την αγαπην του Χριστου την υπερβαινουσαν πασαν γνωσιν, δια να πληρωθητε με ολον το πληρωμα του Θεου.
 神能照著运行在我们心里的大力充充足足的成就一切,超过我们所求所想的。
Εις δε τον δυναμενον υπερεκπερισσου να καμη υπερ παντα οσα ζητουμεν η νοουμεν, κατα την δυναμιν την ενεργουμενην εν ημιν,
但愿他在教会中,并在基督耶稣里,得著荣耀,直到世世代代,永永远远。阿们!
εις αυτον εστω η δοξα εν τη εκκλησια δια Ιησου Χριστου εις πασας τας γενεας του αιωνος των αιωνων αμην.