Psalms 29

(大卫的诗。) 神的众子啊,你们要将荣耀、能力归给耶和华,归给耶和华!
Salamo nataon'i Davida. Manomeza an'i Jehovah, ry zanak'Andriamanitra, eny, manomeza voninahitra sy hery ho an'i Jehovah.
要将耶和华的名所当得的荣耀归给他,以圣洁的(的:或译为)妆饰敬拜耶和华。
Omeo an'i Jehovah ny voninahitry ny anarany; miankohofa eo anatrehan'i Jehovah amin'ny fihaingoana masina.
耶和华的声音发在水上;荣耀的 神打雷,耶和华打雷在大水之上。
Ny feon'i Jehovah no eny ambonin'ny rano be; Andriamanitry ny voninahitra no mampikotrokorana; Jehovah no eny ambonin'ny rano be.
耶和华的声音大有能力;耶和华的声音满有威严。
Ny feon'i Jehovah be hery; Ny feon'i Jehovah be voninahitra.
耶和华的声音震破香柏树;耶和华震碎黎巴嫩的香柏树。
Ny feon'i Jehovah manorotoro ny hazo sedera; eny, Jehovah manorotoro ny hazo sedera any Libanona.
他也使之跳跃如牛犊,使黎巴嫩和西连跳跃如野牛犊。
Dia mampitsambikina azy tahaka ny zanak'omby Izy, Libanona sy Siriona dia tahaka ny zanaky ny ombimanga.
耶和华的声音使火焰分岔。
Ny feon'i Jehovah mampisaraka ny lelafo;
耶和华的声音震动旷野;耶和华震动加低斯的旷野。
Ny feon'i Jehovah mampihorohoro ny efitra; Jehovah mampihorohoro ny efitr'i Kadesy.
耶和华的声音惊动母鹿落胎,树木也脱落净光。凡在他殿中的,都称说他的荣耀。
Ny feon'i Jehovah mampiteraka ny dieravavy, ary mivofy ny ala be; ary ny ao an-tempoliny samy manao hoe: Voninahitra e!
洪水泛滥之时,耶和华坐著为王;耶和华坐著为王,直到永远。
Jehovah nipetraka teo ambonin'ny safo-drano; eny, Jehovah mipetraka ho Mpanjaka mandrakizay.
耶和华必赐力量给他的百姓;耶和华必赐平安的福给他的百姓。
Jehovah hanome hery ny olony; Jehovah hitahy ny olony amin'ny fiadanana.