Psalms 134

(上行之诗。)耶和华的仆人夜间站在耶和华殿中的,你们当称颂耶和华!
Fihirana fiakarana. Andeha, misaora an'i Jehovah, ianareo rehetra mpanompon'i Jehovah, Izay mitoetra alina ao an-tranon'i Jehovah.
你们当向圣所举手,称颂耶和华!
Manandrata ny tananareo ho amin'ny fitoerana masina, Ka misaora an'i Jehovah.
愿造天地的耶和华,从锡安赐福给你们!
Hitahy anao avy ao Ziona anie Jehovah Mpanao ny lanitra sy ny tany.