Psalms 84

(可拉后裔的诗,交与伶长。用迦特乐器。)万军之耶和华啊,你的居所何等可爱!
Voor den opperzangmeester, op de Gittith; een psalm, voor de kinderen van Korach.
我羨慕渴想耶和华的院宇;我的心肠,我的肉体向永生 神呼籲(或译:欢呼)。
Hoe liefelijk zijn Uw woningen, o HEERE der heirscharen!
万军之耶和华─我的王,我的 神啊,在你祭坛那里,麻雀为自己找著房屋,燕子为自己找著菢雏之窝。
Mijn ziel is begerig, en bezwijkt ook van verlangen, naar de voorhoven des HEEREN; mijn hart en mijn vlees roepen uit tot den levenden God.
如此住在你殿中的便为有福!他们仍要讚美你。(细拉)
Zelfs vindt de mus een huis, en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongen legt, bij Uw altaren, HEERE der heirscharen, mijn Koning, en mijn God!
靠你有力量、心中想往锡安大道的,这人便为有福!
Welgelukzalig zijn zij, die in Uw huis wonen; zij prijzen U gestadiglijk. Sela.
他们经过流泪谷,叫这谷变为泉源之地;并有秋雨之福盖满了全谷。
Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn.
他们行走,力上加力,各人到锡安朝见 神。
Als zij door het dal der moerbezienbomen doorgaan, stellen zij Hem tot een fontein; ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken.
耶和华─万军之 神啊,求你听我的祷告!雅各的 神啊,求你留心听!(细拉)
Zij gaan van kracht tot kracht; een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion.
 神啊,你是我们的盾牌;求你垂顾观看你受膏者的面!
HEERE, God der heirscharen! hoor mijn gebed; neem het ter oren, o God van Jakob! Sela.
在你的院宇住一日,胜似在别处住千日;宁可在我 神殿中看门,不愿住在恶人的帐棚里。
O God, ons Schild! zie, en aanschouw het aangezicht Uws gezalfden.
因为耶和华─ 神是日头,是盾牌,要赐下恩惠和荣耀。他未尝留下一样好处不给那些行动正直的人。
Want een dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders; ik koos liever aan den dorpel in het huis mijns Gods te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid.
万军之耶和华啊,倚靠你的人便为有福!
Want God, de HEERE, is een Zon en Schild; de HEERE zal genade en eer geven; Hij zal het goede niet onthouden dengenen, die in oprechtheid wandelen. HEERE der heirscharen! welgelukzalig is de mens, die op U vertrouwt.