Psalms 111

你们要讚美耶和华!我要在正直人的大会中,并公会中,一心称谢耶和华。
Halelujah. Slaviti budu Hospodina z celého srdce, v radě přímých i v shromáždění;
耶和华的作为本为大;凡喜爱的都必考察。
Veliké skutky Hospodinovy, a patrné všechněm, kteříž v nich líbost mají;
他所行的是尊荣和威严;他的公义存到永远。
Slavné a překrásné dílo jeho, a spravedlnost jeho zůstávající na věky.
他行了奇事,使人记念;耶和华有恩惠,有怜悯。
Památku způsobil předivnými skutky svými milostivý a milosrdný Hospodin.
他赐粮食给敬畏他的人;他必永远记念他的约。
Pokrm dal těm, kteříž se ho bojí, pamětliv jsa věčně na smlouvu svou.
他向百姓显出大能的作为,把外邦的地赐给他们为业。
Mocné skutky své oznámil lidu svému, dav jim dědictví pohanů.
他手所行的是诚实公平;他的训词都是确实的,
Skutkové rukou jeho pravda a soud, a nepohnutelní všickni rozkazové jeho.
是永永远远坚定的,是按诚实正直设立的。
Upevnění na věčnou věčnost; učiněni jsou v pravdě a v pravosti.
他向百姓施行救赎,命定他的约,直到永远;他的名圣而可畏。
Vykoupení poslav lidu svému, přikázal na věky smlouvu svou; svaté a hrozné jest jméno jeho.
敬畏耶和华是智慧的开端;凡遵行他命令的是聪明人。耶和华是永远当讚美的!
Počátek moudrosti jest bázeň Hospodina; rozumu výborného nabývají všickni, kteříž činí ty věci; chvála jeho zůstává na věky.